" "

Handel naar onze Code of Conduct

Beste collega,

Welkom bij de nieuwste versie van JTI’s Code of Conduct. Deze is onlangs herzien en is nu gemakkelijk online en via verschillende mobiele apparaten toegankelijk.

De Code of Conduct heeft voor eenieder van ons betekenis. Voor sommigen is het een beschrijving van wie wij als bedrijf zijn en de ethische standaarden die wij allen nastreven. Voor anderen vormt hij een gids die ons helpt beslissen wat we moeten doen in een bepaalde situatie. Voor mij is het ook een geheugensteuntje om me te helpen herinneren waarom ik er trots op ben om al 35 jaar lang voor dit bedrijf te werken.

De Code of Conduct geeft onze betrokkenheid in vier belangrijke gebieden weer: onze mensen, onze producten, onze professionele integriteit, en onze rol in de maatschappij. De Code of Conduct beschrijft wat er van elk van ons verwacht wordt, ongeacht op welk niveau, welke functie of welke markt binnen het bedrijf wij werkzaam zijn. Als je met een situatie te maken krijgt waarbij het onduidelijk is wat je te doen staat, helpt Jouw Gids je bij de beslissingen die je moet nemen, en laat je zekerder voelen over de keuzes die je hebt gemaakt.

Ik zou alle lijnmanagers willen verzoeken het goede voorbeeld te geven en ethisch gedrag binnen hun teams te promoten. Ik verwacht dat zij een omgeving creëren die bijdraagt aan begrip voor elkaar en een open gesprek, waarbij medewerkers zich vrijuit durven uiten. Alleen via onze gezamenlijke betrokkenheid om ‘het juiste te doen’ kunnen wij onze bedrijfsdoelen behalen en ervoor zorgen dat datgene waar JTI werkelijk voor staat en wil zijn, blijft behouden én verder wordt versterkt.

Gebruik deze Code of Conduct in je omgang met collega’s, business partners en leveranciers. Praat er met elkaar over, kijk of alles duidelijk is, en, het allerbelangrijkste: handel ernaar. Elke dag opnieuw.

One Team. One Conduct. Our Success.


Howard Parks
Senior Vice President Human Resources en Chief Compliance Officer

„Gebruik deze Code of Conduct in je omgang met collega’s, business partners en leveranciers. Praat er met elkaar over, kijk of alles duidelijk is, en, het allerbelangrijkste: handel ernaar.“

Prev Voorwoord van de CEO
Next Over deze gedragscode