Živite u skladu sa našim pravilima

Drage kolege,

Dobrodošli u najnoviju verziju Pravila ponašanja JTI-a. Pravila su ažurirana i sada im lako možete pristupiti preko interneta i putem mobilnih uređaja.

Pravila za svakog od nas imaju neko značenje. Za nekoga, ona opisuju ko smo mi kao kompanija i podsećaju nas na etičke standarde kojima smo svi posvećeni. Za druge, to je vodič koji pomaže da odlučimo šta treba raditi u svakoj situaciji. Mene ona podsećaju na razloge zbog kojih sam ponosan što radim za ovu kompaniju već više od 35 godina.

Pravila opisuju naše obaveze u četiri ključna područja: naši ljudi, naši proizvodi, naš poslovni integritet i naša uloga u društvu. Ona objašnjavaju šta se očekuje od svakog od nas, bez obzira na našu poziciju u kompaniji ili tržište. Za situacije koje nisu jasne, Vaš vodič vam može pomoći da donesete odluku i budete sigurniji jer znate da ste napravili pravi izbor.

Podstičem sve rukovodioce da svojim primerom promovišu etičko ponašanje unutar svojih timova. Očekujem od njih da stvore okruženje koje podstiče razumevanje i otvorenu diskusiju, gde zaposleni slobodno iznose svoje mišljenje. Samo zajedničkom posvećenošću „da radimo ispravno“, ispunićemo naše poslovne ciljeve i osigurati da se pravi duh JTI-a očuva i ojača.

Koristite Pravila u odnosima sa vašim kolegama, partnerima ili dobavljačima, razgovarajte o njemu, shvatite ga i, što je najvažnije, verujte u njega. Svakoga dana.

Jedan tim. Isto ponašanje. Naš uspeh.


Howard Parks
Viši potpredsednik za ljudske resurse i rukovodilac za usaglašavanje ponašanja zaposlenih u skladu sa Pravilima ponašanja

„Koristite Pravila u odnosima sa vašim kolegama, partnerima ili dobavljačima, razgovarajte o njima, shvatite ih, i što je najvažnije, verujte u njih“

Nazad Uvodna reč našeg izvršnog direktora
Dalje O Pravilima ponašanja