กล่าวแนะนำจาก ซีซีโอ ของเรา

ถึงเพื่อนร่วมงาน

ขอต้อนรับสู่มาตรฐานความประพฤติของเจทีไอฉบับปรับปรุงล่าสุด ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผ่านระบบออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ

มาตรฐานความประพฤติมีความหมายกับพวกเราทุกคน สำหรับบางคนมันคือสิ่งที่บรรยายว่า บริษัทเราคือใครและมีมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร ในขณะที่กับบางคนมันคือ คู่มือในการช่วยตัดสินใจว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ สำหรับผมเอง มันเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนใจว่า ทำไมผมถึงรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับองค์กรแห่งนี้มาตลอดระยะเวลา 35 ปี

หัวใจสำคัญของมาตรฐานความประพฤติประกอบด้วย 4 ด้าน กล่าวคือ บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา ความซื่อตรงทางธุรกิจของเรา และหน้าที่ทางสังคมของเรา มาตรฐานความประพฤติ จะแสดงถึงสิ่งที่คาดหวังจากเราแต่ละคน โดยไม่เกี่ยงว่าเราจะอยู่ในระดับ แผนก หรือ ตลาดในประเทศใดในเจทีไอ สำหรับในสถานการณ์ที่มีความไม่ชัดเจน “คู่มือของท่าน” จะช่วยท่านในการตัดสินใจ และสร้างความมั่นใจให้กับท่านว่าได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง

ผมขอสนับสนุนให้พนักงานระดับหัวหน้างานทุกคนนำทีมโดยการเป็นตัวอย่างที่ดี และส่งเสริมจริยธรรมที่ดีภายในทีม ผมหวังให้เขาเหล่านั้นสร้างบรรยากาศที่ จะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน และเปิดรับข้อคิดเห็น ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะพูดเรื่องต่างๆ ออกมา เราจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และมั่นใจได้ว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงของเจทีไอ ได้รับการปกป้องและสนับสนุนก็ต่อเมื่อเรา “ทำสิ่งที่ถูกต้อง” ตามพันธสัญญาของเราเท่านั้น

ผมขอให้ท่านใช้มาตรฐานความประพฤติอย่างเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับ เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ และที่สำคัญที่สุด ทำให้ขึ้นใจทุกวัน

หนึ่งทีม หนึ่งมาตรฐานความประพฤติ หนึ่งความสำเร็จร่วมกัน


ฮาวเวิร์ด ปาร์ค
รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรม

“ผมขอให้ท่านใช้ มาตรฐานความประพฤติ อย่างเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันกับ เพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ และที่สำคัญที่สุด ทำให้ขึ้นใจทุกวัน”

ก่อนหน้า กล่าวต้อนรับจาก ซีอีโอ ของเรา
ถัดไป เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติ