Ang ating mga produkto

Pakikipaglaban sa ilegal na kalakaran

Nangunguna tayo sa industriya sa pakikipaglaban sa ilegal na kalakaran sa tabako sa pamamagitan ng ating mga ugnayan sa mga ahensiya at pamahalaan sa pagpapatupad ng batas, pati na rin ang pagpapaunlad ng mga makabagong teknolohiya.

Anong ibig sabihin nito para sa JTI?

Ang JT Group ay naninidigan laban sa ilegal na tabako at nakatuon sa paglabanan sa lahat ng uri ng ilegal na kalakaran sa pamamagitan ng ating sariling supply chain at masinsinang pakikipagtrabaho sa ating mga kasangga sa pagpapatupad ng batas para labanan ang pagsubok na ito.

Ang ilegal na tabako ay nagpapahina sa mga lehitimong negosyo sa tabako, binabawasan ang mga kita sa buwis sa pamahalaan, at tumutulong sa organisadong krimen.

Mahigpit nating sinusubaybayan ang ating mga market at customer para matiyak na ang mga produktong tabako ng JTI ay naaabot lamang ng mga nasa wastong gulang na mga consumer sa pamamagitan ng mga channel sa legal na kalakaran sa kanilang mga sinadyang patutunguhang mga tindahan.

Anong ibig sabihin sa akin nito bilang isang empleyado?

Para makatulong sa mga pagsusumikap ng JTI na makamit ang legal na supply chain sa tabako, tinitiyak ko na ang sinumang pinakikipag-ugnayan kong business partner ay nakakaalam ng Mga Pamantayan sa Supplier ng JTI at mga kaugnay na patakaran nito. Ang sinumang business partner na bumibili o nag-aasikaso ng ating mga produktong tabako ay dapat na kagalang-galang at nasuri sa pamamagitan ng ating mga programa sa sertipikasyon ng supplier at customer.

Agad kong inirereport ang anumang kahina-hinalang transaksiyon o gawain na may kinalaman sa isang business partner o produkto ng JTI sa isang miyembro ng Anti-Illicit Trade o Compliance teams.

Anong ibig sabihin nito para sa ating business partners?

Inaasahan natin ang lahat ng business partners na pangangalagaan ang JTI at ang mga sariling operasyon nito sa negosyo at mga supply chain laban sa anumang uri ng ilegal na kalakaran. Bukod pa rito, inaasahan natin ang buong kooperasyon ng ating business partners sa ating mga programa sa sertipikasyon ng supplier at customer.

Ang ating Anti-Illicit Trade team ay nakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas para imbestigahan ang anumang pagsamsam sa produkto ng JTI. Kung ang imbestigasyon ay mailagay ang reputasyon sa alanganin ng sinuman sa ating business partners, isasagawa natin ang mga naaangkop na aksiyon para mapangalagaan ang ating supply chain, kabilang ang pagtatapos sa mga ugnayan sa negosyo kung kinakailangan.

Sa mga numero

  • 1 sa 10 mga sigarilyo sa buong mundo ay illegal, pangkalahatan
  • Higit sa 40 bn USD ang nawawala kada taon sa pandaigdigang kita sa buwis
  • Higit sa 1 bn na ilegal na mga sigarilyo (o katumbas nito) ang nasamsam noong 2017, salamat sa ating mga ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas

Tuklasin