Вашият пътеводител

Вземаните от Вас решения могат да се отразят на всички нас.

Решенията, които вземате, могат да имат влияние върху всички нас.

Всеки от нас има ключова роля при утвърждаването на стандартите и ценностите на JTI, гарантирайки, че JTI остава едно страхотно място за работа и защитавайки нашата репутация.
В повечето от ежедневните Ви дейности, правилното решение ще Ви бъде ясно на база на Вашето разбиране за нашите ценности, нашия Кодекс за поведение и други политики и процедури на компанията. Вашият здрав разум също може да Ви помогне да решите кое е правилно.

На моменти обаче, може да се окажете в ситуации, в които не сте сигурни какво е правилно да се направи. В тези ситуации, „Вашият пътеводител” Ви води през процеса на вземане на решение, като Ви позволява да обмислите всички релевантни фактори и да очаквате потенциалните последици от своето решение.

„Вашият пътеводител” е прост инструмент, който Ви помага да вземете правилното решение за Вас и за JTI.

Ако Ви се струва, че нещо не е наред...

НАПРИМЕР, АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА НЕЩО, КОЕТО:

 • - Планирате да направите
 • - Сте били помолени да направите
 • - Сте видели или чули

Запитайте се дали има проблем

ПОМИСЛЕТЕ КАК БИХТЕ СЕ ЧУВСТВАЛИ

 • Ако видите това нещо в медиите?
 • Ако Ваши близки хора разберат?

СЛЕД ТОВА ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ТОВА Е:

 • Законно?
 • В съответствие с ценностите на нашата Компания и Кодекса за поведение?
 • В съответствие с Вашите собствени ценности?

СЛЕД КАТО СЕ ПОЧУВСТВАТЕ КОМФОРТНО: ДЕЙСТВАЙТЕ

Все още сте притеснени или несигурни?

ПОТЪРСЕТЕ СЪВЕТ ОТ НЯКОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

 • Вашият пряк ръководител
 • Вашият мениджър „Човешки ресурси“
 • Вашият юристконсулт
 • Член на екипа по Compliance
Назад Вашата роля като пряк ръководител
Напред Подаване на сигнали