Your guide

Rozhodnutí, která učiníte, mohou mít dopad na nás všechny.

Každý z nás hraje klíčovou roli při dodržování norem a hodnot společnosti JTI, zajištění ochrany naší dobré pověsti a toho, aby byla společnost JTI i nadále skvělým místem na práci.

Ve většině Vašich každodenních činností Vám bude správné rozhodnutí jasné díky tomu, že budete rozumět našim hodnotám, našemu Kodexu chování a jiným směrnicím a postupům společnosti. I Váš zdravý selský rozum Vám může pomoci při rozhodování o tom, co je správné.

 

Někdy se však můžete ocitnout v situaci, kdy si nebudete jisti, co byste měli správně učinit. V takové situaci Vás Your Guide provede procesem rozhodování a umožní Vám posoudit všechny rozhodné faktory a předvídat potenciální následky Vašeho rozhodnutí.

Your Guide je jednoduchým nástrojem, který Vám pomůže učinit rozhodnutí, které bude správné pro Vás i pro společnost JTI.

Pokud se Vám něco nezdá…

Například máte pochybnosti ohledně něčeho:

 • Co plánujete učinit.
 • O co jste byli požádáni.
 • Co jste viděli nebo slyšeli.

Zeptejte se sami sebe: je to problém?

ZVAŽTE, JAK BYSTE SE CÍTILI:

 • Kdybyste to viděli v médiích.
 • Kdyby se o tom dozvěděli lidé, kteří jsou Vám blízcí.

POTÉ SI OVĚŘTE, ZDA JE TO:

 • Legální.
 • V souladu s hodnotami naší společnosti a naším Kodexem chování.
 • V souladu s Vašimi vlastními hodnotami.

JAKMILE SE ZBAVÍTE POCHYBNOSTÍ, UŽ SE TÍM NEMUSÍTE ZABÝVAT

Stále máte pochybnosti nebo si nejste jisti?

POŽÁDEJTE O RADU KTEROUKOLI Z NÍŽE UVEDENÝCH OSOB:

 • Svého nadřízeného
 • Pracovníka místního personálního oddělení
 • Pracovníka Vašeho místního právního oddělení
 • Pracovníka oddělení pro dodržování předpisů
Prev Vaše úloha jako nadřízeného
Next Hlášení podezření