Twój przewodnik

Twój przewodnik

Każdy z nas odgrywa kluczową rolę w chronieniu standardów, reputacji oraz wartości JTI, dzięki czemu JTI pozostaje przyjaznym miejscem pracy.

Podczas większości codziennych czynności właściwe decyzje będą dla Ciebie oczywiste dzięki zrozumieniu naszych wartości, naszego Kodeksu Postępowania oraz pozostałych polityk i procedur Firmy. Zdrowy rozsądek może również pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji.

Od czasu do czasu możesz jednak znaleźć się w sytuacji, w której nie będziesz wiedzieć, jak należy postąpić. W takich sytuacjach „Twój przewodnik” przeprowadza Cię przez proces podejmowania decyzji, umożliwiając uwzględnienie wszystkich istotnych czynników i przewidzenie potencjalnych konsekwencji Twoich decyzji.

„Twój przewodnik” jest prostym narzędziem pomagającym w podjęciu decyzji właściwej dla Ciebie i dla JTI.

Jeżeli coś wydaje się nie w porządku...

Gdy nie masz przekonania o słuszności czegoś:

 • Co planujesz zrobić.
 • O co Cię poproszono.
 • Co widziałeś(-aś) lub słyszałeś(-aś).

Należy zadać sobie pytanie:

Jak byś się czuł(-a)...

 • Gdybyś zobaczył(-a) to w mediach?
 • Gdyby dowiedzieli się o tym Twoi bliscy?

Następnie należy sprawdzić, czy jest to:

 • Legalne?
 • Zgodne z wartościami naszej Firmy i Kodeksem Postępowania?
 • Zgodne z Twoimi wartościami?

Kiedy nie ma już wątpliwości

NALEŻY DZIAŁAĆ

Nadal masz wątpliwości?

Poproś o radę którąś z poniższych osób

 • Twojego przełożonego
 • Przedstawiciela lokalnego Działu HR
 • Lokalnego radcę prawnego
 • Członka Działu ds. Zgodności ze Standardami
Poprzednie Rola bezpośredniego przełożonego
Następne Zgłaszanie wątpliwości