Your guide

Your guide

De beslut du fattar kan påverka oss alla.

I de flesta av dina dagliga aktiviteter kommer det att framstå tydligt vad som är rätt beslut baserat på din förståelse för våra värderingar, uppförandekoden och övriga företagspolicyer och rutiner. Ditt eget sunda förnuft kan också hjälpa dig att bestämma vad som är rätt.

Men ibland kan du råka ut för situationer där du är osäker på vad som är det rätta att göra. I dessa situationer hjälper Your Guide dig genom beslutsprocessen så att du kan överväga alla relevanta faktorer och förutse de potentiella konsekvenserna av ditt beslut.

Your Guide är ett enkelt verktyg som hjälper dig fatta rätt beslut för dig själv och för JTI.

Om något inte känns rätt...

Du kan till exempel vara osäker på något som:

 • Du planerar att göra
 • Du har ombetts att göra
 • Du har sett eller hört

Fråga dig själv: Finns det något problem?

Fundera på hur du skulle känna dig:

 • Om du såg det i media?
 • Om närstående fick reda på det?

Kontrollera sedan om det är:

 • Lagligt?
 • I linje med våra företagsvärderingar och vår uppförandekod?
 • I linje med dina egna värderingar?

När du känner dig säker

Går du vidare

Fortfarande osäker?

Be om råd från någon av följande:

 • Din chef
 • Din lokala HR-kontakt
 • Din lokala jurist
 • En medlem av Compliance-teamet
Föregående Din roll som chef
Nästa Att ta upp frågor