Вашата роля като пряк ръководител

Макар нашият Кодекс, политики и процедури да се прилагат спрямо всички служители, като ръководител, ние очакваме Вие да дадете положителен пример, като живеете според ценностите на JTI и вдъхновявате другите да се държат етично и отговорно във всички моменти.

Като ръководител, Вие имате ключова роля за повишаването на информираността за нашия Кодекс в рамките на Вашия екип. Важно е всеки да разбира какво се очаква от него и да получава подходящото обучение и насоки, за да взема правилните етични решения.

Ние разчитаме на Вас, за да създадем работна среда, в която членовете на екипа се чувстват спокойни да сигнализират за своите безпокойства и да знаят с кого могат да говорят. Ако служител сподели някакво безпокойство с Вас, ние очакваме Вие да се отнесете сериозно към него и да подкрепите члена на екипа си при разрешаването на въпроса с нужната поверителност и без страх от отмъщение.

Вие разполагате с „Насоки за преки ръководители за работа със споделени притеснения относно неправомерно поведение”, за да Ви помогнат в подобна ситуация. В секцията по-долу ще намерите някои практични инструменти, които да Ви помогнат да насърчавате етично поведение в рамките на Вашия екип. Това включва документ с кратко ръководство, етични дилеми и други. Ние ще ги актуализираме във времето.

Ако четете хартиен екземпляр на този Кодекс и нямате достъп до тези инструменти, свържете се с представител на отдел „Човешки ресурси“ или член на отдел Compliance.

 

 

 

Назад За този кодекс
Напред Вашият пътеводител