Vaše úloha jako nadřízeného

Náš Kodex, směrnice a postupy platí pro všechny zaměstnance, nicméně od Vás jako nadřízeného se očekává, že půjdete pozitivním příkladem ostatním, když se budete chovat v souladu se zásadami společnosti JTI a budete ostatní inspirovat k tomu, aby se za všech okolností chovali eticky a zodpovědně.

Jako nadřízený hrajete klíčovou roli při zvyšování povědomí svého týmu o našem Kodexu. Je důležité, aby každý rozuměl tomu, co se od něj očekává, a dostalo se mu odpovídajícího školení a vedení, aby mohl činit správná etická rozhodnutí.

Spoléháme na Vás, že vytvoříte takové pracovní prostředí, kde se členové týmu nebudou bát se ozvat v případě, že budou mít jakékoli podezření, a kde budou vědět, na koho se mohou obrátit. Pokud se Vám kterýkoli zaměstnanec svěří s jakýmkoli podezřením, očekáváme, že se jím budete vážně zabývat a člena svého týmu podpoříte při řešení dané záležitosti, při zachování mlčenlivosti a bez jakýchkoli obav z postihu či represe. Pokud by taková situace nastala, jsou Vám k dispozici „Pokyny pro nadřízené při vyřizování nahlášených podezření na protiprávní jednání“.

V oddílu uvedeném níže najdete některé praktické nástroje, které Vám pomohou při propagaci etického chování v rámci Vašeho týmu. Patří mezi ně krátký manuál, etická dilemata a jiné. Tyto materiály budeme v budoucnu aktualizovat.

Pokud čtete tištěnou verzi tohoto Kodexu a nemáte přístup k těmto nástrojům, spojte se prosím s místním pracovníkem personálního oddělení, nebo pracovníkem oddělení pro dodržování předpisů ( Compliance Team).

Prev O tomto kodexu
Next Your Guide (Váš průvodce)