نقش شما به عنوان مدیر مستقیم

در حالی که قواعد، خط مشی و رویه های ما نسبت به همه کارکنان اعمال میشود، از شما به عنوان یک مدیر انتظار داریم که با اجرای همیشگی ارزش های جی تی آی و الهام بخشیدن به دیگران به منظور اتخاذ اصول اخلاق و رفتار حرفه ای و مسئولانه به یک الگوی مثبت برای سایرین تبدیل شوید.

شما به عنوان یک مدیر در آگاه نمودن تیم خود از قواعد رفتاری نقشی اساسی ایفاء میکنید. مهم است همه آگاه باشند که از آنها چه انتظاری میرود و بدین منظور آموزش و راهنمایی های لازم را برای اتخاذ تصمیم های صحیح و مناسب دریافت کنند.

ما از شما انتظار داریم که فضا و محیط کاری را به نحوی ایجاد کنید که در آن اعضای تیم در بیان دغدغه ها و نگرانی ها احساس راحتی کنند و مطلع باشند که با چه کسی میتوانند صحبت کنند. اگر کارمندی نگرانی خود را با شما مطرح نمود، از شما انتظار داریم که آن را جدی بگیرید و عضو تیم خود را با اطمینان و بدون نگرانی از اقدام تلافی جویانه حمایت کنید. «دستورالعمل مدیران راجع به رسیدگی به دغدغه ها و نگرانی های گزارش شده در خصوص سوءرفتار» برای کمک به شما در صورت بروز چنین وضعیتی در دسترس است.

در زیر برخی از ابزارهای کاربردی که به ترویج اخلاق و رفتار حرفه ای در تیم شما میتواند کمک کند را خواهید یافت. این ابزارها شامل یک راهنمای کوتاه، وضعیت های دشوار رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای و موارد مشابه میباشد. این ابزارها را در طول زمان به روز رسانی خواهیم کرد.

اگر در حال مطالعه نسخه چاپی این قواعد هستید و به این ابزارها دسترسی ندارید، لطفا با واحد منابع انسانی یا یکی از اعضای تیم متابعت از قوانین تماس بگیرید.

قبلی درباره قواعد رفتاری
بعدی راهنمای شما