Vaša uloga kao linijskog menadžera

Pravila ponašanja, politike i procedure tvrtke primjenjuju se na sve zaposlenike, ali od vas kao menadžera očekuje se da budete pozitivan primjer tako što prihvaćate i poštujete JTI vrijednosti i nadahnjujete druge na etičko i odgovorno ponašanje u svakom trenutku.

Vaša uloga menadžera ključna je za podizanje svijesti o Pravilima ponašanja među članovima vašega tima. Važno je da svaka osoba razumije što se očekuje od nje, kao i da dobije odgovarajuću obuku i upute za donošenje etički ispravnih odluka.

Na vama je stvoriti radnu okolinu u kojoj članovi tima slobodno započinju teme i znaju  kome se mogu obratiti. Ako vam zaposlenik skrene pozornost na nešto, od vas se očekuje da ga ozbiljno shvatite i da podržavate člana svog tima u rješavanju problema u povjerenju i bez straha od odmazde. Dokument „Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct“ (hrv. „Smjernice za linijske menadžere u postupanju s prijavljenim neprihvatljivim ponašanjem“) dostupan vam je ako se takva situacija dogodi.

Sljedeći odjeljak sadrži praktične alate koji će vam pomoći u promicanju etičkog ponašanja među članovima tima, To uključuje kratki vodič, etičke dileme i još mnogo toga. Alati se ažuriraju tijekom vremena.

Ako čitate tiskani primjerak Pravila ponašanja i nemate pristup tim alatima, obratite se lokalnom poslovnom partneru za ljudske resurse ili članu tima za usklađenost.

 

Nazad O Pravilima ponašanja
Dalje Vaš priručnik