Jouw rol als lijnmanager

Terwijl onze Gedragscode, ons beleid en procedures op alle medewerkers van toepassing zijn, verwachten wij van jou dat je als manager een goed voorbeeld stelt door de JTI-waarden in de praktijk te brengen en anderen te inspireren ethisch verantwoord te handelen en zich te allen tijde verantwoordelijk op te stellen.

Als manager speel jij een belangrijke rol om medewerkers bewust te maken van onze Gedragscode. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt wat er van hem of haar verwacht wordt en daartoe adequate training en begeleiding krijgt om de juiste ethische beslissingen te nemen.

Wij rekenen op jou om een werkomgeving te creëren waarin teamleden hun zorgen durven uiten en weten met wie ze hierover kunnen praten. Als een medewerker ergens bezorgd over is en dit met jou deelt, verwachten wij van jou dat je hier serieus mee omgaat en je teamlid ondersteunt bij het vertrouwelijk oplossen ervan, zonder dat hij of zij bang hoeft te zijn voor represailles. Om je hierbij te helpen zijn er de ‘Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct’ die je kunt gebruiken indien er sprake is van een dergelijke situatie.

In het volgende hoofdstuk vind je een aantal praktische hulpmiddelen die je helpen het ethisch handelen binnen je team te promoten. Deze omvatten een kort document met richtlijnen, ethische dilemma’s, etc. Deze worden van tijd tot tijd bijgewerkt.

Als je een gedrukte kopie van deze Gedragscode leest en geen toegang hebt tot deze hulpmiddelen, neem dan contact op met je lokale HR Business Partner of iemand van het Compliance team.

Prev Over deze gedragscode
Next Your Guide