Rola bezpośredniego przełożonego

Podczas gdy nasz Kodeks, polityki i procedury obowiązują wszystkich pracowników, od osób zarządzających oczekujemy dawania dobrego przykładu poprzez postępowanie zgodne z wartościami JTI i inspirowanie innych do zawsze etycznego i odpowiedzialnego zachowania.

Jako przełożony odgrywasz kluczową rolę w umacnianiu świadomości na temat naszego Kodeksu w swoim zespole. Ważne jest, aby wszyscy rozumieli, czego się od nich oczekuje, i aby mieli zapewnione odpowiednie szkolenia oraz wskazówki służące podejmowaniu decyzji właściwych etycznie.

Liczymy, że stworzysz środowisko pracy, w którym członkowie zespołów śmiało artykułują swoje wątpliwości i wiedzą, do kogo się zwrócić. Jeżeli pracownik zgłasza Ci jakąś obawę, oczekujemy, że potraktujesz to poważnie i będziesz wspierać go w rozwiązaniu problemu: w zaufaniu i bez wzbudzania obaw, że efektem rozmowy będzie odwet. W razie potrzeby możesz skorzystać z „Wytycznych dla przełożonych w zakresie postępowania w przypadku zgłaszanych wątpliwości dotyczących niewłaściwego zachowania” (Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct).

W części poniżej znaleźć można praktyczne narzędzia pomagające w propagowaniu etycznych zachowań w Twoim zespole. To dokument z krótkimi wytycznymi, przykładowe dylematy etyczne i inne informacje. Z czasem będziemy je aktualizować.

Jeżeli czytasz papierową wersję niniejszego Kodeksu i nie masz dostępu do tych narzędzi, skontaktuj się z lokalnym pracownikiem Działu HR lub członkiem Działu ds. Zgodności ze Standardami.

Poprzednie Informacje o niniejszym Kodeksie
Następne Twój przewodnik