Vaša uloga kao linijskog menadžera

Kompanijska Pravila ponašanja, politike i procedure važe za sve zaposlene, ali od vas kao menadžera se očekuje da služite za primer tako što prihvatate i poštujete JTI vrednosti i inspirišete druge na etičko i odgovorno ponašanje u svakom trenutku.

Vaša uloga kao menadžera je ključna za podizanje svesti o Pravilima ponašanja među članovima vašeg tima. Važno je da svaka osoba razume šta se od nje očekuje, kao i da dobije odgovarajuću obuku i instrukcije za donošenje etički ispravnih odluka.

Na vama je da stvorite radno okruženje u kom članovi tima osećaju slobodu da prijave nepravilnosti i znaju kome mogu da se obrate. Ako vam zaposleni iznese neku nepravilnost, od vas se očekuje da to ozbiljno shvatite i da podržite člana svog tima u rešavanju problema, u poverenju i bez straha od revanšizma. Dokument „Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct“ (srp. „Smernice za linijske menadžere u postupanju sa prijavljenim neprihvatljivim ponašanjem“) vam je na raspolaganju ukoliko dođe do takve situacije.

Sledeći odeljak sadrži praktične alate koji će vam pomoći u promovisanju etičkog ponašanja među članovima vašeg tima. Tu spadaju kratki dokument sa smernicama, primeri etičkih dilema i slično. Alati se redovno ažuriraju.

Ako čitate štampani primerak Pravila ponašanja i nemate pristup pomenutim alatima, molimo vas da se obratite Odeljenju ljudskih resursa ili članu tima za usaglašenost.

Nazad O Pravilima ponašanja
Dalje Vaš priručnik