Din roll som chef

Även om vår kod, våra policyer och våra rutiner gäller för alla anställda, förväntar vi oss att du som chef ska föregå med gott exempel genom att leva upp till JTI:s värderingar och inspirera andra till att hela tiden uppföra sig på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Som chef spelar du en viktig roll för att öka medvetenheten om vår uppförandekod i ditt team. Det är viktigt att alla förstår vad som förväntas av dem och får lämplig utbildning och vägledning för att kunna fatta rätt etiska beslut.

Vi litar på att du skapar en arbetsmiljö där teammedlemmarna känner sig bekväma med att ta upp olika frågor och vet vem de kan prata med. Om en anställd tar upp en fråga med dig förväntar vi oss att du tar den på allvar och hjälper din teammedlem lösa frågan på ett förtroligt sätt, utan oro för repressalier. Dokumentet ”Guidelines for line managers on handling reported concerns of misconduct” finns tillgängligt om en sådan situation skulle uppstå.

Du kan hitta praktiska verktyg som hjälper dig främja etiskt beteende inom ditt team i avsnittet nedan. De inkluderar ett kort vägledande dokument, etiska dilemman och mycket annat. De kommer att uppdateras av oss löpande.

Om du läser en tryckt kopia av den här uppförandekoden och inte har tillgång till dessa verktyg, kan du kontakta din lokala HR-kontakt eller en medlem av Compliance-teamet.

Föregående Om den här uppförandekoden
Nästa Your guide