บทบาทของหัวหน้างาน

ในขณะที่มาตรฐานความประพฤติ นโยบาย และวิธีดำเนินงานมีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างาน เราหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมของเจทีไอ และสนับสนุนให้คนอื่น ๆ ประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมเสมอ

ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้างาน ท่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานความประพฤติในทีมของท่าน นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาถูกคาดหวังให้ประพฤติเช่นไร และได้รับการฝึกอบรมและชี้แนะ เพื่อที่จะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง

เราวางใจว่าท่านจะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่สมาชิกในทีมจะรู้สึกสบายใจในการร้องเรียนเมื่อมีปัญหาใดๆและทราบว่า จะต้องติดต่อเพื่อพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับใครได้บ้าง หากมีพนักงานมาร้องเรียนปัญหากับท่าน เราคาดหวังว่าท่านจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องดังกล่าว และให้ความช่วยเหลือทีมของท่านในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นความลับ และโดยมิต้องกลัวว่าจะถูกแก้แค้นเอาคืน เรามี “คู่มือสำหรับหัวหน้างานในการจัดการการรายงานประเด็นปัญหาประพฤติมิชอบ” เพื่อช่วยเหลือท่านเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น

ท่านจะพบเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านส่งเสริมจริยธรรมในทีมของท่านได้ในหัวข้อด้านล่างนี้ ซึ่งรวมถึงคู่มืออย่างสั้น ตัวอย่างสถานการณ์ทางจริยธรรมที่ยากลำบาก และอื่น ๆ เราจะปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ตามเวลาที่เหมาะสม

หากท่านกำลังอ่านมาตรฐานความประพฤติจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นของท่านหรือสมาชิกฝ่ายวินัย

ก่อนหน้า เกี่ยวกับมาตรฐานความประพฤติ
ถัดไป คู่มือของท่าน