Yönetici Olarak Göreviniz

Yönetmeliğimiz, politika ve prosedürlerimiz tüm çalışanlar için geçerli olmasına karşın, bir yönetici olarak JTI değerlerini hayata geçirerek olumlu birer örnek olmanızı; her zaman etik ve sorumlu davranarak diğer çalışanlara ilham vermenizi bekleriz.

Yönetici olarak, ekibinizin İş Yürütme ve Davranış Yönetmeliğinden haberdar olmasında kilit bir rolünüz vardır. Herkesin kendisinden neler beklendiğini anlaması ve doğru etik kararlar vermek adına uygun eğitimi ve rehberliği alması önemlidir.

Ekip üyelerinin endişelerini rahatça dile getirebildikleri ve kiminle konuşacaklarından emin oldukları bir çalışma ortamının yaratılması konusunda sizlere güveniyoruz. Bir çalışan size herhangi bir konuyla ilgili endişesini dile getirdiğinde, bu durumu ciddiye almanızı; ekip üyenizi söz konusu meselenin gizlilik çerçevesi içinde ve herhangi bir misilleme korkusu olmaksızın ele alınacağını temin etmenizi bekleriz. Böyle bir durumda, “Yöneticiler için görevi kötüye kullanma konusunda rapor edilen durumları ele alma rehberi”nden yardım alabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümde, ekibinizde etik davranışı teşvik etmek için faydalanabileceğiniz bazı pratik araçlar sunulmaktadır. Bunlara kısa bir rehber doküman, etik davranış örnekleri ve daha fazlası dâhildir. Bu araçlar zaman içinde güncellenecektir.

Bu Yönetmeliğin basılı bir kopyasını okuyorsanız ve söz konusu araçlara erişiminiz yoksa, lütfen yerel İnsan Kaynakları İş Ortağınız veya Uygunluk Ekibinin bir üyesiyle görüşün.

Önceki Bu Yönetmelik Hakkında
Sonraki Rehberiniz