Добре дошли в нашия кодекс за поведение

Уважаеми колеги,

Постигането на нашата амбиция да станем № 1 не може да бъде осъществено на всяка цена. Ние ще бъде успешни, само ако действаме в рамката, очертана от нашия Кодекс за поведение, и ако винаги правим онова, което е правилно.

Аз често разглеждам Кодекса за поведение като компас, насочващ ме в правилната посока, ако имам съмнение. Призовавам ви да го използвате като насока и ако не можете да намерите отговорите, които търсите, да се обърнете за съвет. Репутацията и крайният успех на нашето дружество зависят от това всеки от нас да дава максимума от себе си, като всички работим на една и съща база.

Макар да работим като едно наистина многообразно дружество, всички ние трябва да се придържаме към еднакви морални стандарти и да поддържаме ценностите на нашата Компания. Кодексът подкрепя това очакване, като ни насочва как да действаме и потвърждава кое е това, което ни прави различни.

По свой собствен начин, дори ако е насочен към всеки от нас като отделна личност, Кодексът засилва и екипния дух. Всяко решение може евентуално да има значително отражение върху онова, което всеки е изградил – всеки от нас носи индивидуална отговорност да допринесе за нашия колективен успех.

С оглед на това ви моля да защитавате Кодекса за поведение на JTI. Той не е сложен, много от посланията са просто здрав разум. Използвайте го, както правя аз, за да разберете по-добре какво представлява нашата Компания и за да ви напомня в края на всеки работен ден, че сте постъпили правилно.


Еди Пирар
Президент и Главен изпълнителен директор

„Постигането на нашата амбиция да станем № 1 не може да бъде осъществено на всяка цена.“

Напред За този кодекс