Танилц - Ёс зүйн дүрэм

Эрхэм хүндэт хамтран ажиллагсад аа,

Бидний зорилго - дэлхийн номер нэг компани болох, гэхдээ энэ зорилгодоо ямар ч хамаагүй үнэ цэнээр хүрэх нь чухал биш. Бид энэхүү амжилтанд хүрэхийн тулд бидний мөрдөх Ёс зүйн дүрмийн хүрээнд ямар ч үед, байнга зөв үйл хийснээр хэрэгжүүлэх болно.

Би Ёс зүйн дүрмийг дагаж мөрдөхдөө ямар нэг эргэлзэх тохиолдол гарвал надад зөв чиг хандлагыг зааж өгдөг луужин мэт ашигладаглуужин маань. Би та бүхнийг үүнийг гарын авлага болгон ашиглахыг уриалж байна, хэрэв та сонирхож буй асуултын хариултыг олж чадахгүй бол зөвлөгөө аваарай. Манай компаний нэр хүнд, амжилт нь хоёулаа бид бүхний шаргуу хөдөлмөрийн үр дүн байх бөгөөд үүний тулд бид ижил стандартыг удирдлага болгох баталгаа болно.

JTI–д олон янзын хүмүүс ажилладаг ч, бид бүгд нэгэн адил ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөн, байгууллагын үнэт зүйлсийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Дүрэм маань үүнийг мөрдөхөд туслах бөгөөд ажиллах явцад бид чиглэл болгож мөрдөх бөгөөд манай компанийг бусад байгууллагаас ялгах зарчмуудыг баталгаажуулах зорилготой.

Дүрэм маань хүн тус бүрт хандсан ч байгууллага дахь хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлдэг. Аливаа шийдвэр нь ерөнхий үр дүнд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох бөгөөд бид бүгдээрээ амжилтанд хүрэхийн тулд хувь нэмрээ оруулах ёстой.

Үүнтэй уялдуулж би JTI-ийн Ёс зүйн дүрмийг өдөр тутмын амьдралд идэвхитэй хэрэгжүүлэхийг уриалж байна. Журмыг мөрдөхөд та бүгд ямар нэгэн хүнд асуудалтай тулгарахгүй бөгөөд олон зүйл заалтууд нь ердийн зөв хандлагыг тусгасан. Миний жишгээр үүнийг дагаж мөрдсөнөөөр байгууллагын мөн чанарыг ойлгох бөгөөд ажлаа тарахад би бүгдийг зөв хийсэн гэдгийг сануулах болно.


Эдди Пирар
Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий Гүйцэтгэх Захирал

«Бидний зорилго - дэлхийн номер нэг компани болох, гэхдээ энэ зорилгодоо ямар ч хамаагүй үнэ цэнээр хүрэх нь чухал биш.»

Урагшаа Ёс зүйн дүрмийн ерөнхий ойлголт