Välkommen till vår uppförandekod

Kära kollegor,

Vi får inte försöka uppnå vårt mål att bli nummer 1 med vilka metoder som helst. Vi kan bara lyckas genom att arbeta inom ramen för vår uppförandekod och genom att alltid göra det rätta.

Jag ser ofta på uppförandekoden som en kompass som visar mig i rätt riktning om jag känner mig tveksam. Jag uppmanar dig att använda den som ett stöd, och om du inte kan hitta de svar du söker är det bara att fråga någon om råd. Vårt företags rykte och framgångar hänger i slutänden på att vi alla gör vårt bästa och arbetar enligt samma riktlinjer.

Även om vi arbetar för ett företag med verklig mångfald måste vi alla följa samma etiska standarder och upprätthålla företagets värderingar. Uppförandekoden stöttar denna strävan genom att vägleda oss i vår verksamhet och bekräfta vad som gör oss annorlunda.

På sitt eget sätt förstärker uppförandekoden också One Team-känslan, även om den riktar sig till var och en av oss som individer. Varje beslut kan potentiellt ha stor inverkan på det vi alla har byggt upp – vi har ett individuellt ansvar att bidra till vår gemensamma framgång.

Därför vill jag be dig att vara förkämpe för JTI:s uppförandekod. Den är inte komplicerad och många av budskapen är helt enkelt sunt förnuft. Använd den på samma sätt som jag, för att förstå vad vårt företag handlar om och påminna dig själv i slutet av varje arbetsdag om att du har gjort det rätta.


Eddy Pirard
President and CEO

”Vi får inte försöka uppnå vårt mål att bli nummer 1 med vilka metoder som helst.”

Nästa Lev efter vår uppförandekod