Naš poslovni integritet

Izbjegavanje sukoba interesa

Očekujemo od svojih zaposlenika da izbjegavaju sve situacije u koijma bi njihovi osobni interesi bili u sukobu s interesima tvrtke JTI.

Što to znači za JTI?

Sukob interesa može potaknuti zaposlenike da donose odluke koje nisu u najboljem interesu tvrtke JTI i mogu negativno utjecati i na ugled tvrtke i na ugled samog zaposlenika.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Izbjegavam situacije u kojima bi mogao nastati sukob interesa.

Ne dopuštam da moj osobni interes utječe na odluke koje donosim u ime tvrtke JTI. Prijavljujem sve obiteljske ili osobne odnose koji mogu utjecati na moje odluke na poslu.

Van posla se ne upuštam ni u kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti poslovne interese tvrtke JTI ili biti mu konkurencija.

Također imam u vidu moguće sukobe interesa koji mogu nastati prilikom razmjene poklona, gostoprimstva ili zabave.

Kada je sukob interesa neizbježan, odmah to prijavljujem kako bih zaštitio sebe i JTI.
Moja dužnost kao menadžera jest rješavanje svakog sukoba interesa kojeg prijave članovi mog tima, uz podršku timova za ljudske resurse i usklađenost.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri dužni su izbjegavati sve situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa. Svaki potencijalni sukob interesa s tvrtkom JTI mora se prijaviti na onebehavior@jti.com.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera mogućih sukoba interesa:

  • Moj se brat prijavljuje za posao u tvrtki JTI, a ja ću sudjelovati u procesu donošenja odluka.
  • Dobavljač podnosi ponudu za ugovor s JTI u procesu u kojem ja sudjelujem i ponudio mi je vikend u luksuznom hotelu s plaćenim troškovima.
  • Da bih zaradio dodatni prihod, prijavio sam se za provođenje istraživanja van radnog vremena u novoj tvrtki koja radi na tehnologiji za korištenje u duhanskoj industriji.

Saznaj više: