Naš poslovni integritet

Sprječavanje trgovanja povlaštenim informacijama

Zaposlenici se ne smiju baviti trgovanjem povlaštenim informacijama u bilo kojim okolnostima.

Što to znači za JTI?

Trgovanje povlaštenim informacijama je korištenje privilegiranih informacija iz tvrtke za osobnu korist ili za korist treće osobe. Može uključivati preporuku koja se temelji na privilegiranim informacijama. Povlaštene informacije su sve javne informacije koje, ako se otkriju, mogu imati značajan utjecaj na cijenu vrijednosnih papira tvrtke. Povlaštene informacije mogu uključivati povjerljive financijske rezultate, izjave o isplati dividende, emisije ili otkupljivanje dionica, velike planove za proširenje i predložena pripajanja, akvizicije ili preuzimanja.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Ne kupujem niti prodajem nikakve vrijednosne papire (npr. dionice, obveznice ili dioničke opcije) dok posjedujem povlaštene informacije, niti preporučujem drugima da kupuju ili prodaju vrijednosne papire. Ne dijelim povlaštene informacije s trećim osobama, osim ako imam ovlasti za to.

Ako saznam da kolega ili zaposlenik poslovnog partnera pokušava dobiti povlaštene informacije bez razumnog objašnjenja, odmah to prijavljujem financijskom direktoru ili članu tima za usklađenost.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko situacija koje mogu predstavljati rizik od trgovanja povlaštenim infomacijama:

  • Član tima za poslovni razvoj želi kupiti dionice u tvrtki koju će JTI možda kupiti.
  • Zaposlenici iz financijskog tima imaju pristup financijskim informacijama JT grupe koje grupa nije javno objavila i žele prodati svoje JT dionice.
  • Moj muž želi kupiti dionice JT grupe i pitao me je o financijskim rezultatima grupe koji će se tek objaviti.

Saznaj više: