Onze zakelijke integriteit

Het uitwisselen van giften, gastheerschap en entertainment

Wij moedigen het uitwisselen van giften, gastheerschap en entertainment niet aan, maar wij erkennen dat dit zo nu en dan een gangbare praktijk vormt.

Wat betekent dit voor JTI?

Een gift is alles van waarde dat wordt gegeven of ontvangen zonder hiervoor te betalen. Gastheerschap en entertainment omvatten gratis evenementen, accommodatie, maaltijden en dranken.

Wij moeten te allen tijde transparant zijn bij het uitwisselen van giften, gastheerschap en entertainment, aangezien dit anders als omkoping of belangenverstrengeling kan worden gezien.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik volg de principes op het gebied van giften, gastheerschap en entertainment voordat ik deze aanbied of accepteer.

Ik laat giften en vormen van gastheerschap en entertainment mijn zakelijke beslissingen niet beïnvloeden.

Elke gift en vorm van gastheerschap en entertainment die wordt uitgewisseld met een overheidsfunctionaris of organisatie, ongeacht de waarde ervan, dient te worden goedgekeurd.

Wat betekent dit voor onze business partners?

Van business partners die zijn aangesteld om namens ons te handelen wordt verwacht dat zij onze principes op het gebied van giften, gastheerschap en entertainment naleven en voorafgaand aan elke uitwisseling ervan om goedkeuring hiervoor te vragen.

Volgens onze beginselen op het gebied van giften, gastheerschap en entertainment, dienen deze:

  1. In overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving en lokale gebruiken.
  2. Redelijk, proportioneel, incidenteel en gepast te zijn.
  3. Geen belangenverstrengeling tussen medewerkers en derden te creëren.
  4. Niet te worden gegeven of ontvangen om een ongepast voordeel te verkrijgen, of om een ongepaste verrichting te belonen of ertoe aan te zetten.
  5. Niet in de vorm te zijn van contanten, waardebonnen of bonnetjes die in geld kunnen worden gewisseld.
  6. Met het oog op goedkeuring ervan, volledig openbaar te worden gemaakt. Openbaarmaking betreft het doel, alle kosten met betrekking tot de giften, het gastheerschap en entertainment, en opgave van alle deelnemers, waaronder JTI-medewerkers.

Meer weten