Onze zakelijke integriteit

Privacy en vertrouwelijkheid respecteren

Wij zorgen ervoor dat wij persoonsgegevens op een rechtmatige en veilige manier verzamelen, gebruiken en opslaan. Wij passen hierbij dezelfde zorg toe als voor onze eigen vertrouwelijke gegevens.

Wat betekent dit voor JTI?

Bij al onze activiteiten verzamelen en verwerken wij persoonlijke informatie die betrekking heeft op onze medewerkers, business partners en andere stakeholders. Wij hebben een plicht om al deze informatie zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend die gegevens te gebruiken die nodig zijn voor het effectief functioneren van JTI.

Wij produceren ook bedrijfsgevoelige informatie over ons bedrijf, waarvoor dezelfde mate van zorgvuldigheid vereist is.

Het onrechtmatig of ongeautoriseerd openbaar maken van persoonlijke informatie of vertrouwelijke informatie kan onze reputatie schaden en een negatief effect hebben op onze activiteiten.

Wat betekent dit voor mij als medewerker?

Ik ga zorgvuldig te werk als ik omga met persoonlijke informatie. Ik respecteer altijd de privacy van de betreffende personen en gebruik de informatie op een rechtmatige manier.

Ik ben met name voorzichtig als ik persoonlijke informatie wil delen. Ik doe dit uitsluitend als hier een legitieme zakelijke reden voor is. Als ik hierover twijfel, vraag ik om advies van de lokale of regionale juridisch adviseur.

Ik gebruik uitsluitend veilige en goedgekeurde IT-oplossingen van JTI om vertrouwelijke en persoonlijke informatie op te slaan en te delen. Ik houd mijn apparaten en documenten beveiligd, en onderhoud sterke, veilige wachtwoorden voor toegang tot JTI's IT-systemen, websites en andere bedrijfsactiva.

Ik ben extra zorgvuldig wanneer ik buiten de gebouwen van JTI werk om ervoor te zorgen dat mensen die hier niet toe geautoriseerd zijn, geen vertrouwelijke informatie of wachtwoorden kunnen horen, zien, of hiertoe toegang kunnen hebben.

Als ik vertrouwelijke informatie ontvang en ik niet zeker ben waar deze vandaan komt of wat het doel hiervan is, bespreek ik dit met mijn manager. Ik antwoord nooit op verdachte berichten waarin gevraagd wordt om vertrouwelijke informatie en ik open geen links of bijlagen in dergelijke berichten.

Ik rapporteer onmiddellijk elk vermoeden van inbreuk op de vertrouwelijkheid of het misbruik van informatie aan mijn lokale of regionale juridisch adviseur of aan een lid van het Compliance team of het Informatiebeveiliging team.

Op welke informatie heeft dit betrekking?

Persoonlijke informatie is alle informatie die betrekking heeft op een individu, bijvoorbeeld naam, adres, contactgegevens, identificatienummers, alsmede gegevens over hun gezondheid, familie, financiën of functie.

Vertrouwelijke informatie omvat informatie die betrekking heeft op onze bedrijfsvoering, producten, businessplannen, business partners, die, indien openbaar gemaakt, onze activiteiten of reputatie zou kunnen schaden.

Meer weten