Naš poslovni integritet

Saradnja u zvaničnim istragama

U potpunosti sarađujemo pri državnim istragama i upitima.

Šta to znači za JTI?

Državni organi s vremena na vreme zahtevaju informacije u vezi sa različitim aspektima naših poslovnih aktivnosti radi izdavanja dozvola i sertifikata i kako bi se uverili da JTI odgovorno posluje.

Državni organi takođe mogu da sprovedu povremene nenajavljene posete, poznate i kao „iznenadne kontrole“.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Uvek dajem tačne informacije i stavljam ih na raspolaganje. Tokom terenskih poseta, državne službenike u svakom trenutku prati zaposleni kog odredi pravni zastupnik.

Ukoliko me predstavnik vladine agencije kontaktira ili nenajavljeno poseti, pratim lokalne smernice za iznenadne kontrole i vodim računa o tome da lokalni koordinator za iznenadne kontrole ili lokalni ili regionalni pravni savetnik bude odmah obavešten. Konkretna zaduženja koordinatora za iznenadne kontrole su opisana u smernicama za iznenadne kontrole.

Koja je uloga koordinatora za iznenadne kontrole?

Iznenadna kontrola može da se dogodi bilo kada. Koordinatori za iznenadne kontrole su glavne tačke kontakta u takvim situacijama. To podrazumeva da su uvek pripremljeni za takve posete i da vode računa o tome da druga lica koja mogu da budu uključena – recepcionisti, članovi IT tima, drugi članovi tima za iznenadne kontrole ili zaposleni uopšte – imaju potrebne informacije i da su pripremljena.

Saznaj više