Naš poslovni integritet

Čuvanje imovine kompanije

Imovina kompanije JTI je od ključnog značaja na putu da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Prema imovini kompanije JTI i imovini koja pripada drugima odnosimo se odgovorno i sa poštovanjem. Vodimo računa o tome da se imovina kompanije regularno stiče, održava, štiti i prodaje.

Šta to znači za JTI?

Imovina kompanije obuhvata mašine i opremu, IT uređaje, proizvode i proizvodne materijale, intelektualnu svojinu i podatke kompanije.

Zloupotreba, nedostupnost ili neispravnost kompanijske imovine može da poremeti naše poslovanje, da dovede do finansijskih gubitaka i da nanese štetu ugledu kompanije.

Naša intelektualna svojina je posebno vredna jer doprinosi diferencijaciji naših proizvoda i usluga i zadržavanju konkurentske prednosti. Svi pronalasci, ideje i koncepti koje naši zaposleni razviju za JTI tokom zaposlenja pripadaju kompaniji i privatno trgovanje istima je zabranjeno.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Imam dužnost da štitim kompanijsku imovinu koja mi je poverena od krađe, zloupotrebe i rasipanja.

Koristim kompanijsku imovinu u skladu sa JTI politikama i procedurama i ne koristim je za ličnu korist. Ne delim kompanijsku imovinu, uključujući intelektualnu svojinu, sa trećim licima bez prethodnog odobrenja. Nikada ne pribavljam niti koristim neregularno imovinu trećih lica niti intelektualnu svojinu trećih lica bez odgovarajuće dozvole ili odobrenja.

Kada razmatram angažovanje dobavljača za hostovanje ili održavanje kompanijskih digitalnih podataka, uključujem u to IT tim. Članovima tima to omogućava da osiguraju bezbednost naših podataka.

Razumem vrednost i ranjivost kompanijskih digitalnih podataka i poštujem bezbednosni i-secure kod kako bih smanjio rizik od krađe ili gubitka.

Ako sumnjam u pravilnu upotrebu IT resursa, obraćam se Globalnoj servisnoj službi za podršku. Ako napravim grešku, odmah je prijavljujem.

Zapamtite ključne principe bezbednosnog i-secure koda:

Ako imate bilo kakva pitanja, pitajte stručnjaka iz svog IT tima ili Globalne servisne službe ili pišite na information.security@JTI.com.

  • Štitim svoju internet svojinu
  • Razmislim pre nego što kliknem
  • Delim na bezbedan način
  • Ukoliko imam bilo koje pitanje, pitam stručnjaka iz mog IT tima, GSD ili uputim mejl na security@JTI.com

Saznaj više