Uadilifu wetu wa biashara

Kushirikiana na maulizo kutoka serikalini

Tunashirikiana kikamilifu na maulizo na uchunguzi kutoka serikalini.

Hii ina maana gani kwa JTI?

Mara kwa mara, mamlaka zinahitaji habari zinazohusiana na mambo mbalimbali ya shughuli zetu za biashara ili kutoa vibali na vyeti na kuhakikisha kuwa JTI inafanya kazi kwa kuwajibika.

Wakati mwingine, mamlaka zinaweza pia kutembelea bila taarifa, hali hizi zinajulikana kama 'Dawn Raids'.

Hii ina maana gani kwangu kama mfanyakazi?

Ni lazima nitoe taarifa sahihi na za kuaminika siku zote, au kufanya taarifa hizo ziweze kupatikana. Wakati wa ziara hizo, wawakilishi hao wa serikali lazima waongozane na mfanyakazi aliyechaguliwa na mwakilishi wa kitengo cha sheria.

Nikipokea ombi la kutoa taarifa au kutembelewa bila taarifa, nafuata miongozo ya Dawn Raid na nahakikisha Mratibu wa Dawn Raid nchini au Mshauri wa Sheria wa kanda anaarifiwa mara moja. Jukumu maalum la Wakurugenzi wa Dawn Raid ni ilivyoelezwa katika miongozo ya Dawn Raid.

Jukumu la Waratibu wa Dawn Raid ni lipi?

Dawn Raid inaweza kutokea wakati wowote. Waratibu wa Dawn Raid ndio wa kwanza kufikiwa ziara hizi zikitokea. Hii inajumuisha kuwa tayari wakati wote kwa ziara hizo na kuhakikishia mtu yeyote ambaye anaweza kuhusika – watu wa mapokezi, wajumbe wa IT, wajumbe wengine wa timu ya dawn raid au wafanyakazi wengine kwa ujumla - wana taarifa inayohitajika na wamejiandaa.

Fahamu zaidi