Uadilifu wetu wa biashara

Kuepuka kutumia taarifa za ndani kwa manufaa binafsi

Wafanyakazi hawapaswi kwa namna yoyote ile kutumia taarifa za ndani kwa manufaa binafsi.

Hii ina maana gani kwa JTI?

Kutumia taarifa za ndani kwa manufaa binafsi ni pale ambapo mfanyakazi anatumia taarifa za ndani kujinufaisha yeye mwenyewe au kunufaisha watoa huduma wetu. Inaweza pia kuwa utoaji wa mapendekezo kutokana na taarifa za ndani. Maelezo ya ndani ni taarifa yoyote isiyo ya umma, ambayo, ikitolewa inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa kampuni. Taarifa za ndani zinaweza kujumuisha taarifa za siri za matokeo ya kifedha, matangazo ya gawio, masuala au ununuzi wa hisa, mipango mikubwa ya upanuzi, na mapendekezo ya kununua au kuunganisha biashara.

Hii ina maana gani kwangu kama mfanyakazi?

Sinunui au kuuza amana yoyote (kama vile hisa, amana au chaguo la hisa) ukiwa na taarifa za ndani, usiwashauri wengine kununua au kuuza amana. Sitoi taarifa za ndani na mtoa huduma yeyote isipokuwa pale ninaporuhusiwa kufanya hivyo.

Nikijua mfanyakazi mwenzangu au mfanyakazi wa mshirika wa biashara anajaribu kupata taarifa za ndani bila kutoa maelezo ya kuridhisha, natoa taarifa mara moja kwa Afisa Mkuu wa Fedha au mjumbe wa timu ya kitengo cha Maadili.

Haya yanaweza kutumika kwenye mazingira gani?

Hii ni baadhi ya mifano ambayo inaweza kupelekea hatari ya kutumia taarifa za ndani kwa manufaa binafsi:

  • Mjumbe wa timu ya Maendeleo ya Biashara angependa kununua hisa katika kampuni iliyolengwa.
  • Mfanyakazi wa idara ya Fedha ana taarifa ya kifedha ya JT ambayo bado haijatolewa kwa umma na JT na angependa kuuza hisa zake za JT.
  • Mume wangu anataka kununua hisa za JT na ameniuliza kuhusu matokeo ya kifedha ya JT ambayo hayajatangazwa

Fahamu zaidi