ความซื่อตรงทางธุรกิจ ของเรา

การให้ความร่วมมือในการซักถาม ของรัฐ

เราให้ความร่วมมือในการซักถามและสอบสวนของรัฐอย่างเต็มที่

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?

หลายต่อหลายครั้งที่หน่วยงานรัฐต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ในหลายแง่มุม เพื่อที่จะออกใบอนุญาต ใบรับรอง และเพื่อแน่ใจได้ว่าเจทีไอดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ

ในบางครั้ง หน่วยงานรัฐอาจเข้ามาตรวจสอบยังสถานที่ดำเนินธุรกิจของเราโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ซึ่งอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ‘การจู่โจมยามรุ่งอรุณ (Dawn Raids)’

เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรา ในฐานะที่เป็นพนักงานอย่างไร?

เราต้องให้ข้อมูลที่ซื่อตรงและถูกต้อง หรือต้องทำให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้เสมอ ในระหว่างเข้าตรวจสอบสถานที่ พนักงานที่ถูกเลือกโดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายต้องติดตามประกบเจ้าพนักงาน ที่มาตรวจสอบเสมอ

หากเราได้รับคำร้องขอสำหรับข้อมูล หรือเข้าตรวจสอบที่มิได้แจ้งล่วงหน้า เราจะต้องปฏิบัติตามคู่มือเรื่องการจู่โจมยามรุ่งอรุณส่วนท้องถิ่น และต้องแน่ใจได้ว่าผู้ประสานงานด้านการจู่โจมยามรุ่งอรุณส่วนท้องถิ่น หรือฝ่ายกฎหมายส่วนภูมิภาคได้รับการแจ้งเหตุดังกล่าวทันที หน้าที่เฉพาะของผู้ประสานงานด้านการจู่โจมยามรุ่งอรุณ ได้แสดงไว้ในคู่มือเรื่องการจู่โจมยามรุ่งอรุณ

อะไรคือหน้าที่ของผู้ประสานงานด้านการจู่โจมยามรุ่งอรุณ?

การจู่โจมยามรุ่งอรุณสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ผู้ประสานงานด้านการจู่โจมยามรุ่งอรุณคือผู้ติดต่อหลักในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียมพร้อมในทุกขณะและตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าทุกๆ คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พนักงานต้อนรับ สมาชิกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกคนอื่นๆ ของฝ่ายการจู่โจมยามรุ่งอรุณ หรือแม้กระทั่งพนักงานทั่วไปทราบข้อมูลที่จำเป็นและพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว

ค้นหาเพิ่มเติม