Наша ділова етика

Звітність та облік даних компанії

Наш бізнес побудований на веденні правдивого, чесного, своєчасного та точного обліку даних для підтримки ухвалення рішень, захисту нашої репутації, забезпечення операційної ефективності та дотримання законодавчих і регуляторних зобов’язань.

Що це означає для JTI?

Облікові дані компанії включають фінансові дані та дані про операційну діяльність, персональні й конфіденційні дані, протоколи зборів, бізнес-плани, прогнози та аналізи.

Фінансові та бізнес-дані є дуже важливими для наших бізнес-операцій і відносин з акціонерами, бізнес-партнерами, урядовцями та іншими стейкхолдерами.

Що це означає для мене як працівника?

Я забезпечую конфіденційність даних, їх зберігання в безпечному місці з можливістю відновлення, а також зберігання та знищення даних відповідно до чинних законодавчих вимог і нормативних документів.

Якщо я займаюся фінансовою звітністю або обліком даних компанії, я дотримуюся загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та забезпечую належний документообіг, точність і безпечне зберігання таких записів.

Якщо я припустився помилки в звіті або не повідомив про щось, що може завдати шкоди цілісності та надійності даних компанії, я негайно інформую про це Фінансового директора, Корпоративного контролера або свого безпосереднього керівника.

Яких ситуацій це стосується?

Ось декілька прикладів можливих проблем, пов’язаних із фінансовою звітністю:

  • Звітування про прибутки, які не були одержані, або витрати, які не були понесені
  • Ненарахування витрат, понесених у поточному фінансовому році

Дізнайтеся більше