Nasi ludzie

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wszyscy pracownicy mają prawo do ochrony przed urazami i chorobami wywoływanymi wykonywaną pracą. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne środowisko pracy i propagujemy kulturę, w której priorytetem jest zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi.

Co to oznacza dla JTI?

Współpracujemy ze sobą, aby udoskonalać naszą kulturę bezpieczeństwa i zapewnić bezpieczne warunki pracy. Propagujemy wiedzę na temat BHP, udostępniamy informacje i narzędzia służące wykrywaniu zagrożeń, zapobieganiu wypadkom i ochronie zdrowia wszystkich pracowników.

Co to oznacza dla mnie jako pracownika?

Zawsze uczęszczam na wszystkie istotne szkolenia BHP i znam lokalne procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiadam za swoje własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo moich współpracowników. Jeżeli muszę obsługiwać maszyny lub prowadzić samochód służbowy, zawsze zachowuję się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny oraz zważam na potencjalne zagrożenia. Nie obsługuję maszyn, nie prowadzę pojazdów ani nie wykonuję żadnych innych czynności, które mogą szkodzić mnie lub innym, jeżeli moje zdolności oceny lub wykonywania zadań są zaburzone.

Zgłaszam niebezpieczne warunki, wypadki, sytuacje grożące wypadkiem lub niebezpieczne zachowania.

Jako przełożony odpowiadam za promowanie naszej kultury bezpieczeństwa. Gwarantuję, że pracownicy posiadają wymagane kompetencje, wiedzę, przeszkolenie i sprzęt potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy. Jeżeli dowiaduję się o wypadku lub ryzyku związanym z BHP, natychmiast reaguję.

Co to oznacza dla naszych partnerów biznesowych?

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy zapewnienia bezpiecznych warunków i praktyk w pracy. Wymagamy, by posiadali odpowiednie polityki i systemy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jakich sytuacji to dotyczy?

Oto kilka przykładów potencjalnie niebezpiecznych lub ryzykownych sytuacji:

  • Obawiam się, że mój współpracownik zamierza prowadzić samochód lub obsługiwać maszyny pod wpływem alkoholu.
  • Mój przełożony poprosił mnie o wykonanie zadania, lecz nie mam jeszcze odpowiedniego przeszkolenia do jego bezpiecznego wykonania.
  • Zauważyłem(-am) uszkodzony przewód elektryczny, który może spowodować uraz mój lub mojego współpracownika.

Dowiedz się więcej