Naša poslovna integriteta

Spoštovanje zasebnosti in zaupnosti

Pazimo, da zbiramo, uporabljamo in hranimo osebne podatke na zakonit in varen način. Enako pazimo tudi na lastne zaupne podatke.

Kaj to pomeni za JTI?

V okviru svojih operacij zbiramo in uporabljamo osebne informacije, ki se nanašajo na naše zaposlene, poslovne partnerje in druge interesente. Dolžni smo z vsemi informacijami ravnati skrbno in zaupno, in uporabljati samo podstke, ki so nujni za učinkovito delovanje družbe JTI.

Prav tako izdelujemo tudi občutljive informacije o družbi, ki zahtevajo enak nivo skrbnosti.
Nezakonito ali nedovoljeno razkrivanje osebnih podatkov ali zaupnih informacij lahko škoduje našemu ugledu in negativno vpliva na poslovanje.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Pozoren sem pri delu z osebnimi podatki. Vedno spoštujem zasebnost vključenih oseb in informacije uporabljam na zakonit način.

Posebej sem pozoren, kadar želim deliti osebne podatke. To storim samo, če obstaja legitimen poslovni razlog. Če sem v dvomih, iščem nasvet od lokalnega ali regionalnega pravnega svetovalca.

Uporabljam samo varne in odobrene družbine IT rešitve za shranjevanje in delitev zaupnih in osebnih podatkov. Svoje naprave in dokumente hranim na varen način in uporabljam močna in varna gesla za dostop do družbinega IT sistema, spletnih strani in drugih družbinih sredstev.
Posebej sem pozoren, kadar delam izven JTI prostorov, da nepooblaščene osebe ne bi slišale, videle ali imele dostop do zaupnih informacij ali gesel.

Če dobim zaupne informacije in nisem prepričan v njihovo poreklo ali namen, se obrnem na svojega vodjo. Nikoli ne odgovarjam na sumljiva sporočila, v katerih se zahtevajo zaupne informacije in ne odpiram povezav ali priponk v takšnih sporočilih.

Takoj prijavim, vsako morebitno kršitev zaupnosti ali zlorabo infomacij, lokalnemu ali regionalnemu pravnemu svetovalcu ali članu tima za skladnost ali IT tima.

Na katere informacije se to nanaša?

Osebni podatki so vsaka informacija, ki se nanašajo na posameznike, npr. ime, naslov, kontaktni podatki, identifiikacisjke številke, informacije o zdravju, družini, financah ali delu.

Zaupne informacije so informacije v zvezi z našim poslovanjem, izdelki, poslovnimi načrti in poslovnimi partnerji, ki bi - če bi se razkrile - lahko škodovale poslovanju ali ugledu družbe JTI.

Izvedite več