Naš poslovni integritet

Borba protiv mita i korupcije

Ne toleriramo podmićivanje niti korupciju u bilo kom obliku.

Šta to znači za JTI?

Odlučno čuvamo svoj integritet pri postupanju u svim svojim poslovnim odnosima i primjenjujemo pristup nulte tolerancije prema podmićivanju i korupciji u svim zemljama u kojima poslujemo.

Podmićivanje podrazumijeva davanje ili primanje vrijednosti (obično novca) u zamjenu za poslovnu prednost. Korupcija je zloupotreba moći za ličnu korist.

Isplate za olakšice predstavljaju oblik podmićivanja i obično uključuju male poklone ili plaćanja državnim službenicima u zamjenu za pružanje ili ubrzavanje rutinske usluge.

Kršenje zakona o podmićivanju i korupciji može dovesti do krivične istrage i gonjenja, kao i potencijalnih novčanih kazni za JTI i sve uključene zaposlene.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Ne učestvujem ni u jednom obliku mita ili korupcije. Konkretno, ako mi se ponudi ili zatraži mito ili isplata za olakšice, odbijam i odmah prijavljujem lokalnom ili regionalnom pravnom savjetniku ili članu tima za usklađenost.

Također imam u vidu moguće rizike od mita u vezi sa poklonima, gostoprimstvom, zabavom, donacijama državnim organima, dobrotvornim donacijama i sponzorstvima.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da svi naši poslovni partneri – uključujući one koji su imenovani da djeluju u naše ime – u potpunosti primjenjuju naš pristup nulte tolerancije prema podmićivanju i korupciji kao uvjet za poslovanje sa JTI.

JTI može raskinuti ugovor sa bilo kojim poslovnim partnerom za kog se utvrdi da je učestvovao u podmićivanju ili korupciji.

Naše vrijednosti u praksi

„Nekoliko puta sam primio pozive i mailove od komercijaliste potencijalnog prodavača. Rekao sam mu da proizvodi koje je predložio ne ispunjavaju naše specifikacije. Ponovo je pozvao navodeći da bi bio spreman da mi plati dodatnih 5% kao „ličnu proviziju“ ako JTI prihvati njegovu ponudu. Saopćio sam mu da takva praksa nije u skladu sa našim vrijednostima i Pravilima ponašanja i zatražio od njega da više ne zove JTI. Odmah sam obavijestio svog menadžera.“

Zaposleni odjela za kupovine i nabavke

Saznaj više