Naša poslovna integriteta

Spoštovanje ekonomskih sankcij in nadzora izvoza

Zavezani smo spoštovanju ekonomskih sankcij in nadzora izvoza.

Kaj to pomeni za JTI?

Ekonomske sankcije in nadzor izvoza lahko omejijo ali onemogočijo poslovanje z določenimi posamezniki, subjekti ali državami.

Lahko omejijo ali onemogočijo tudi izvoz ali uvoz določenga blaga ali storitev. Kazni za nespoštovanje sankcij in nadzora izvoza – tudi nenamerno – imajo lahko resne posledice za JTI in zaposlene v družbi.

Družba ima opredeljene politike in postopke, s katerimi poskrbi, da nobeno naše podjetje ali zaposleni ne sodelujejo pri prepovedani transakciji.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Dolžan sem se spoznati in uskaditi z Globalno politiko za ekonomske sankcije družbe JTI in spoštovati vse sankcije in nadzore izvoza, ki veljajo zame ali za JTI subjekt, za katerega delam.

V primeru poslovnih transakcij, ki vključujejo države pod sankcijami ali visoko tvegane države, izdelke ali storitve, najprej pridobim pisno odobritev od regionalnega glavnega pravnega svetovalca, lokalnega pravnega svetovalca ali referenta za sankcije.

Če sem v dvomu glede tveganja pred morebitnimi sankcijami ali nadzora izvoza, takoj obvestim regionalnega glavnega pravnega svetovalca, lokalnega pravnega svetovalca ali referenta za sankcije.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Od svojih poslovnih partnerjev pričakujemo upoštevanje vseh veljavnih sankcij in nadzora izvoza, kakor tudi JTI standarde za dobavitelje.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj situacij, v katerih obstaja nevarnost kršitve ekonomskih sankcij:

  • Kod državljan ZDA ali imetnik zelene karte, sem zadolžen za BAP/Memo odobritve na projektu, ki se nanaša na državo po ameriškimi sankcijami.
  • Želim plačati dobavitelju, ki dobavlja blago v državo pod ameriškimi sankcijami, v ameriških dolarjih.
  • Želim poslati laser, ki se lahko uporabja v civilne ali vojaške namene v tovarno družbe JTI, vendar nisem prepričan ali je potrebno izvozno dovoljenje

Izvedite več