Naši ljudje

Zdravje in varnost na delovnem mestu

Vsi zaposleni imajo pravico biti zaščiteni pred poškodbami ali boleznimi v zvezi z delom. Zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje in promoviramo kulturo, ki na prvo mesto postavlja zdravje in varnost ljudi.

Kaj to pomeni za JTI?

Skupaj delamo na tem, da izboljšamo svojo varnostno kulturo in zagotavljamo varne delovne pogoje. Promoviramo zavest o varnosti in s pomočjo znanja in orodij se usposabljamo za prepoznavanje nevarnosti, preprečevanje incidentov in zaščito zdravja vseh zaposlenih.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Pazim, da se udeležujem vseh ustreznih usposabljanj glede varnosti in zdravja na delu in poznam lokalne varnostne in zdravstvene postopke pri delu.

Prevzamem odgovornost za svojo varnost in varnost svojih sodelavcev. Če moram uporabljati stroje ali voziti družbina vozila, se obvezno vedem odgovorno in varno in pazim na morebitne nevarnosti. Nikoli ne uporabljam strojev, ne vozim in ne izvajam kakršnekoli druge dejavnosti, ki lahko škoduje meni ali drugim, če sta moje presojanje ali učinek zmanjšana.

Prijavljam vse nevarne pogoje, incidente, preprečene nesreče in nevarno vedenje.

Kot vodji je moja dolžnost proaktivno voditi varnostno kulturo družbe. Skrbim, da imajo zaposleni potrebne veščine, znanja, kvalifikacije in opremo za varno delo. Če me opozorijo na varnostno-zdravstveni incident ali tveganje, takoj ukrepam.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Pričakujemo, da naši poslovni partnerji zagotovijo varne prakse in delovne pogoje. Morajo imeti vzpostavljene ustrezne politike ter varnostne in zdravstvene sisteme.

Na kakšne situacije se to lahko nanaša?

Tukaj je nekaj primerov morebitno nevarnih ali situacij tveganja:

  • Skrbi me to, da namerava sodelavec voziti ali uporabljati stroje v alkoholiziranem stanju.
  • Vodja je od mene zahteval opravljanje naloge, vendar še nisem ustrezno usposabljen, da bi jo opravil na varen način.
  • Opazil(a) sem poškodovan električni kabel, ki lahko poškoduje mene ali sodelavca.

Izvedite več