Naše výrobky

Zodpovědný marketing našich produktů

Usilujeme o to, aby byly naše výrobky propagovány zodpovědným způsobem ve vztahu k dospělým kuřákům.

Co to znamená pro společnost JTI?

Tuto zodpovědnost bereme vážně a jednáme bezvýhradně v souladu se všemi rozhodnými předpisy a Globálními zásadami marketingu tabákových výrobků Skupiny JT.

Naše výrobky nenabízíme nezletilým. Rovněž tak nikoho nepodněcujeme k tomu, aby s kouřením začal, ani se nepokoušíme jej odradit od jeho rozhodnutí s kouřením přestat. Naše výrobky nabízíme dospělým kuřákům za účelem udržení jejich loajality ke značce a za účelem přesvědčení dospělých kuřáků konkurenčních značek, aby přešli na naše výrobky.

Jsme přesvědčeni, že dospělí kuřáci by měli být vhodným způsobem informováni o zdravotních rizicích kouření předtím, než se rozhodnou začít kouřit.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Účastním-li se marketingových a prodejních činností, jsem povinen se seznámit se směrnicemi, postupy a procesy marketingu a prodeje, jakož i všemi aplikovatelnými požadavky právních předpisů a Globálními zásadami marketingu tabákových výrobků Skupiny JT. Aplikuji je důsledně ve svých každodenních činnostech.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Očekáváme, že naši obchodní partneři poskytující nám služby průzkumu trhu, značkového marketingu, propagace produktů nebo jiné činnosti v rámci marketingu a prodeje budou jednat v souladu s našimi směrnicemi, pokyny a postupy v oblasti marketingu a prodeje, jakož i všemi použitelnými požadavky právních předpisů a Globálními zásadami marketingu tabákových výrobků Skupiny JT.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady marketingových činností, které by nepředstavovaly zodpovědný marketing:

  • Zaplatíme nebo jinak připustíme umístění našich tabákových výrobků v internetových příspěvcích třetích osob, například ve videích nebo blozích, na které mají přístup nezletilí nebo nekuřáci.
  • Reklamní billboard s jednou z našich značek cigaret bude umístěn naproti vchodu do střední školy.
  • Webová stránka značky na internetu nemá vhodný mechanismus pro ověřování věku spotřebitelů.

Zjistit více