ჩვენი პროდუქცია

უკანონო ვაჭრობასთან ბრძოლა

ჩვენ ინდუსტრიის ლიდერი ვართ თამბაქოს უკანონო ვაჭრობასთან ბრძოლაში, მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ სააღმსრულებლო და სახელმწიფო ორგანოებთან და მონაწილეობას ვიღებთ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებაში.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

JT ჯგუფი უკანონო თამბაქოს წინააღმდეგ გამოდის და ებრძვის უკანონო ვაჭრობის ყველა ფორმას, იცავს რა საკუთარ მიწოდების ქსელს და თანამშრომლობს სააღმსრულებლო ორგანოებთან.

უკანონო თამბაქო საფრთხეში აგდებს თამბაქოს კანონიერ ბიზნესს, ამცირებს სახელმწიფო გადასახადებისგან მიღებულ შემოსავალს და ხელს უწყობს ორგანიზებულ დანაშაულს.

ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი ბაზრებისა და ბიზნესკლიენტების დეტალურ მონიტორინგს, იმისათვის, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ჩვენი პროდუქცია მიეწოდება მხოლოდ ზრდასრულ მომხმარებელს, მხოლოდ კანონიერი სავაჭრო არხებით და მხოლოდ იმ ბაზრებს, რომლისთვისაც განკუთვნილია კონკრეტული პროდუქცია.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

JTI-ის მიწოდების ქსელის უკანონო ვაჭრობისგან დასაცავად, ნებისმიერ ბიზნეს-პარტნიორს, რომელთანაც ვურთიერთობ, უნდა გავაცნო JTI-ის მომწოდებლის სტანდარტები და პოლიტიკა. ყველა ბიზნესპარტნიორი, რომელიც იძენს ჩვენს პროდუქციას ან რამე შეხება აქვს მასთან, უნდა გამოირჩეოდეს კარგი რეპუტაციით და უნდა მოწმდებოდეს ჩვენი მომწოდებელთა სერტიფიცირების პროგრამებით.

მე დაუყოვნებლივ შევატყობინებ AIT-ის ან კომპლაენსის გუნდის წევრს ნებისმიერი საეჭვო ტრანზაქციის ან საქმიანობის შესახებ, რომელშიც ჩართულია JTI-ის ბიზნესპარტნიორი ან რომელიც შეეხება ჩვენს პროდუქტს.

რას ნიშნავს ეს ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისთვის?

ყველა ჩვენი ბიზნესპარტნიორისგან ველით, რომ უკანონო ვაჭრობის ნებისმიერი ფორმისგან დაიცავენ როგორც საკუთარ, ისე JTI-ის ბიზნესოპერაციებს და მიწოდების ქსელს. ამას გარდა, ბიზნესპარტნიორებისგან მოვითხოვთ მაქსიმალურ თანამშრომლობას და ჩართულობას JTI-ის მომწოდებელთა სერტიფიცირების პროგრამაში.

JTI-ის პროდუქციის დაყადაღების შემთხვევისას ჩვენი AIT გუნდი გამოძიებაში ჩართულია სააღმსრულებლო ორგანოებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების შედეგად გამოიკვეთა ჩვენი რომელიმე ბიზნესპარტნიორის ბრალეულობა, ვაკეთებთ ყველაფერს ჩვენი მიწოდების ქსელის დასაცავად, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, ვწყვეტთ თანამშრომლობას საეჭვო ბიზნესპარტნიორთან.

ციფრებში

  • მსოფლიოში ყოველი ათი სიგარეტიდან ერთი უკანონოა
  • ყოველ წელს, საგადასახადო შემოსავლის სახით, მსოფლიოში ჯამურად იკარგება 40 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი
  • სააღმსრულებლო ორგანოებთან ჩვენი თანამშრომლობის წყალობით, 2017 წელს ამოღებულ იქნა 1 მილიარდზე მეტი ღერი უკანონო სიგარეტი

გაიგეთ მეტი