Манай бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүний борлуулалтанд хариуцлагатай хандах

Бид зах зээлд бүтээгдэхүүний борлуулалтанд хариуцлагатай хандаж, түүнийг зөвхөн насанд хүрэгчдэд арилжаална.

JTI-ийн хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Энэ шаардлагад бид холбогдох стандарт болон JT Group’s Global Tobacco Marketing Principles –ийг бүрэн хэрэгжүүлж өндөр хариуцлагатай ханддаг.

Бид бүтээгдэхүүнийг насанд хүрээгүй хүмүүст санал болгодоггүй бөгөөд тамхи татахыг уриалдаггүй ба тамхи татах зуршилаа болихыг хориглодоггүй. Бид насанд хүрсэн тамхи хэрэглэгчдэд үйлчилдэг ба тэдний сонголтыг Компанийн брендэд үнэнч байлгахыг эрмэлздэг бөгөөд өөр брэндийн тамхи хэрэглэгчдийг JTI-ийн үйлдвэрлэсэн тамхи сонгохын төлөө ажилладаг.

Бид насанд хүрсэн тамхи хэрэглэгчид тамхины эрүүл мэндэд үзүүлэх хор уршгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан байх ёстой ба түүнийг хэрэглэхээс өмнө сайтар тунгаан бодох нь зүйтэй гэж үздэг.

Хамт олны нэгж болох миний хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Хэрэв би борлуулалт, маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бол JTI-ийн дагаж мөрддөг байгууллагын бодлого, энэ чиглэлийн зааварчилгаа болон журам, үйлчилж буй стандарт, эрх зүйн хэм хэмжээ болон тамхин бүтээгдэхүүний олон улсын зарчимтай сайтар танилцах ёстой. Өдөр тутмын ажил гүйцэтгэхдээ дээр дурдсан дүрэм журам, шаардлагыг хангаж ажилладаг.

Бизнес түншүүдэд энэ нь юу гэсэн үг вэ?

Зах зээлийн судалгаа, брендийн зах зээл, бүтээгдэхүүнийг борлуулах буюу маркетингийн чиглэлээр ажилладаг бизнесийн түншүүд JTI-ийн дагаж мөрддөг байгууллагын бодлого, энэ чиглэлийн зааварчилгаа болон журам, үйлчилж буй стандарт, эрх зүйн хэм хэмжээ болон тамхин бүтээгдэхүүний олон улсын зарчимтай сайтар танилцах ёстой.

Ямар тохиолдолд үүнийг хэрэглэх вэ?

Маркетингийн хариуцлагатай хандлагыг заагаагүй маркетингийн үйл ажиллагааны жишээг дор харуулав.

  • Манай тамхин бүтээгдэхүүнийг Интернетэд (тухайлбал, видео бичлэг болон блогууд) гуравдагч этгээд байршуулсан, энэ нь насанд хүрээгүй хүмүүс, тамхи татдаггүй хүмүүст хандахаас сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байх эсвэл төлбөртэй байршуулах.
  • Манай брэндийн янжуурын сурталчилгааны самбар сургуулийн өмнө байрлалтай байх.
  • Брэндийн интернетийн сайт дээр хэрэглэгчдийн насыг шалгах зохистой тогтолцоо байхгүй байна.

Илүү ихийг олж мэдээрэй