Naši proizvodi

Borba protiv nelegalne trgovine

Mi smo predvodnici duvanske industrije u borbi protiv nelegalne trgovine duvanom, sklapamo partnerstva sa agencijama za sprovođenje zakona i vladama, ali i razvijamo najsavremenije tehnologije.

Šta to znači za JTI?

JT Grupa se zalaže protiv nelegalnog duvana i posvećena je borbi protiv svih oblika nezakonite trgovine tako što osigurava sopstveni lanac snabdevanja i blisko sarađuje sa partnerima koji sprovode zakon u borbi protiv ovog izazova.

Nelegalan duvan podriva legitimna duvanska preduzeća, smanjuje državne prihode od poreza i podržava organizovani kriminal.

Mi pažljivo pratimo svoja tržišta i kupce kako bismo osigurali da duvanski proizvodi kompanije JTI stižu samo do odraslih potrošača na željenom tržištu samo putem zakonitih trgovinskih kanala.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Podržavam JTI da osigura legalan lanac snabdevanja duvanom jer vodim računa da svaki poslovni partner sa kojim sarađujem poznaje Standarde za dobavljače kompanije JTI i relevantne JTI politike. Poslovni partneri koji kupuju ili rade sa našim duvanskim proizvodima moraju da bude ugledan i provereni putem naših programa za sertifikaciju dobavljača i kupaca.

Odmah prijavljujem svaku sumnjivu transakciju ili aktivnost u koju je uključen poslovni partner ili proizvod kompanije JTI timu za borbu protiv nelegalne trgovine ili Odeljenju za usaglašavanje ponašanja zaposlenih sa Pravilima ponašanja

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo da svi poslovni partneri kako svoje poslovanje i lance snabdevanja tako i one od kompanije JTI štite od svih oblike nelegalne trgovine. Pored toga, očekujemo potpunu saradnju od svojih poslovnih partnera u vezi sa programima sertifikacije dobavljača i kupaca.

Naš tim za borbu protiv nelegalne trgovine sarađuje sa policijom u istragama u vezi sa zaplenama JTI proizvoda. Ukoliko istraga dovede u pitanje ugled nekog našeg poslovnog partnera, preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo osigurali svoj lanac snabdevanja, što podrazumeva i prekidanje poslovnih odnosa kada je to neophodno.

U brojevima

  • Na svakih 10 cigareta širom sveta u proseku 1 je nelegalna
  • Više od 40 milijardi dolara poreskih prihoda se svake godine izgubi na globalnom nivou
  • Preko milijardu nelegalnih cigareta (ili ekvivalent) zaplenjeno je 2017. godine zahvaljujući našem partnerstvu sa policijom

Saznaj više