Naše výrobky

Zajišťování kvality produktů

Pyšníme se špičkovými výrobními procesy, které splňují standardy kvality společnosti JTI i očekávání zákazníků.

Co to znamená pro společnost JTI?

Vyrábíme výrobky v souladu s přísnými požadavky, s využitím kvalitního tabáku a ostatních materiálů, a to ze zdrojů, k nimž máme důvěru.

Kvalita je zajištěna ve všech fázích vyhledávání zdrojů, výroby, skladování, distribuce i zákaznických služeb, zcela v souladu s regulatorními a právními požadavky.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Vždy jednám v souladu s normami a postupy stanovenými v dokumentu Kvalita produktů společnosti JTI, bez ohledu na omezené množství času či jiných zdrojů. Budu dbát na to, aby totéž dodržovali i obchodní partneři, s nimiž pracuji.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od svých obchodních partnerů očekáváme, že budou jednat v souladu s použitelnými právními předpisy, Dodavatelskými standardy společnosti JTI, kritérii kvality materiálu a smlouvami o poskytování služeb. Na žádost společnosti JTI jsou povinni zpřístupnit své zboží nebo služby pro účely kontroly.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže najdete vybrané příklady možných problémů souvisejících s kvalitou produktů:

  • Distributor mne informoval, že na zásilce produktů chybí kolek.
  • Některá balení cigaret obsahují značky, které jsou odlišné od značek vytištěných na kartonu.
  • Zákazník nahlásil, že krabičky cigaret dorazily s porušenou pečetí, a obává se, že s nimi mohlo být manipulováno.

Zjistit více