Naši proizvodi

Osiguranje kvalitete proizvoda

Ponosni smo na svoje vrhunske proizvodne operacije koje dosljedno ispunjavaju JTI standarde kvalitete i očekivanja potrošača.

Što to znači za JTI?

Proizvodimo proizvode sukladno strogim specifikacijama pomoću kvalitetnih duhanskih i neduhanskih materijala iz pouzdanih izvora.

Kvaliteta je osigurana u svim fazama nabave, proizvodnje, skladištenja, distribucije i usluge za kupce, u potpunosti sukladno regulatornim i zakonskim kriterijima.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Uvijek ispunjavam JTI standarde i procedure za kvalitetu proizvoda, bez obzira na vrijeme ili druga ograničenja resursa.

Skrbim se o tome da tako postupaju i svi poslovni partneri s kojima surađujem.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Očekujemo od svojih poslovnih partnera da poštuju važeće zakone, Standarde za dobavljače kompanije JTI, kriterije za kvalitetu materijala i ugovore o pružanju usluga. Od njih se traži da omoguće kontrolu robe ili usluga na zahtjev tvrtke JTI.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera mogućih problema u svezi s kvalitetom proizvoda:

  • Distributer me je obavijestio da jednoj pošiljci proizvoda nedostaje markica.
  • Dio kutijica cigareta sadrži marke koje nisu tiskane na štekama.
  • Kupac je prijavio da je primio otvorene kutijice cigareta i brine se da su možda na neki način promijenjene.

Saznaj više: