Naša vloga v družbi

Zagotavljanje pravične konkurence

Zavezani smo pravični konkurenci na vseh trgih in v popolnem soglasju z zakoni o konkurenci.

Kaj to pomeni za JTI?

Vsako vedenje, ki ima namen ali učinek motiti pravično konkurenco, je antikonkurenčno.

Nespoštovanje pravil pravične konkurence, tudi nenamerno, lahko pripelje do strogih kazni za JTI in zaposlene v družbi.

Vse dejavnosti in strateške odločitve izvajamo neodvisno od svojih tržnih tekmecev. Spoštujemo to, da morajo naši kupci imeti svobodo pri sprejemanju poslovnih odločitev v zvezi s svojimi strankami in načinu na kateri tekmujejo na tragu.

Kaj to pomeni zame kot zaposlenega?

Dolžan sem poznati pravila pravične konkurence in se zavedati svojih omejitev.

Pri vseh dejavnostih opredelim trženjsko startegijo in korake družbe JTI, neodvisno od konkurence. Sprejemam odločitve izključno v interesu družbe JTI in brez posvetovanj, koordinacije ali dogovora s tržnimi tekmeci ali izmenjave konkurenčno občutljivih informacij.

Pazim, da imajo kupci svobodo sprejemati lastne poslovne odločitve glede svojih strank in načina vedenja in tekmovanja na trgu.

Uporabljam in prenašam konkurenčno občutljive informacije na skrben način in zagotavljam varstvo in ohranitev njihove varnosti.

Takoj se posvetujem s članom pravnega tima, če sumim na antkonkurenčno dejavnost v svojem področju poslovanja ali če imam vprašanje o zakonih o konkurenci in kako se le-ti nanašajo na moje delo.

Kaj to pomeni za naše poslovne partnerje?

Poslovni partnerji, vključno s svetovalci in trgovci s podatki, so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakoni o konkurenci in varovati zaupnost konkurenčno občutljivih informacij.

Zapomnite si:

  • Enako skrbnost kot jo namenite pismom ali memorandumom, namenite tudi osebnim pogovorom, e-pošti in besedilnim sporočilom.
  • Sestanke strokovnih združenj obravnavajte na enak način kot sestanke s tržnimi tekmeci.
  • • Vodite natančno evidenco o temah pogovorov na sestankih s tržnimi tekmeci, strokovnimi združenji ali organizacijami iz tobačne industrije.

Izvedite več