Vår roll i samhället

Miljöskydd

Vår verksamhet bygger på en hållbar leverantörskedja där en stor del kommer från jordbruk. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet för att bevara resurser för framtida generationer.

Vad innebär detta för JTI?

Vi hanterar aktivt vårt miljöansvar och förbinder oss att genomföra ständiga förbättringar och hela tiden vara öppna med våra resultat.

Vår verksamhet och vår leverantörskedja är utsatta för hot från klimatförändringar, utarmning av naturresurser, vattenbrist och störningar av vitala ekosystem.

Vi är fast beslutna att minska vår energiförbrukning och våra CO2-utsläpp genom reduceringsprogram och investeringar i förnybar energi. Vi fokuserar också på att minska vår vattenförbrukning och minimera svinnet i vår verksamhet. Detta inkluderar investeringar i utbildning samt medvetande- och reduceringsprogram.

Vi utvärderar miljöriskerna i hela vår leverantörskedja och inför en integrerad strategi för att mildra dessa risker genom våra upphandlingsprocesser och genom att samarbeta med våra leverantörer, tobaksodlare och andra intressenter.

Vad betyder det för mig som anställd?

Jag strävar efter att minska min påverkan på energi, vatten och material som används under mitt arbete. Jag tänker på miljön när jag fattar affärsbeslut. Om jag är osäker på miljökonsekvenserna av ett beslut talar jag med min lokala EHS-representant.

Som chef har jag en skyldighet att främja ett miljömässigt ansvarsfullt uppförande i mitt team och se till att relevanta miljörutiner följs. Jag deltar aktivt i program som syftar till att förbättra våra miljöresultat.

Vad innebär detta för våra affärspartners?

Våra affärspartners förväntas ha tillräckliga ledningsfunktioner på plats för att effektivt minska miljöriskerna och verksamhetens miljöpåverkan. Vi uppmuntrar våra affärspartners att samarbeta med oss för att identifiera och hantera miljöproblem i leverantörskedjan.

Hur kan jag bidra?

  • Identifiera och föreslå potentiella möjligheter till minskad miljöpåverkan, till exempel när det gäller resurser, material och avfall
  • Använd energi och vatten ansvarsfullt och stäng av dem när de inte behövs
  • Engagera dig i lokala miljöprogram
  • Skicka in genomförda miljöprojekt till JTI:s årliga Sustainability Awards

Ta reda på mer