Naši ljudi

Jednako postupanje i poštovanje

Naša tvrtka prihvaća različitosti i promiče inkluzivnu kulturu u kojoj svatko može biti svoj na radnome mjestu bez opasnosti od diskriminacije ili uznemiravanja.

Što to znači za JTI?

Nepoštovanje, diskriminacija i uznemiravanje ugrožavaju JTI vrijednosti, a mi smo dužni i sebi i drugima djelovati ako nešto nije u redu.

Mi ne diskriminiramo niti toleriramo diskriminaciju u odnosu na spol, dob, rasu, vjeru, invaliditet, spolnu orijentaciju, bračni status, etničku pripadnost , nacionalno podrijetlo ili bilo koju drugu značajku predviđenu zakonom.

Ne toleriramo nikakvo tjelesno, verbalno niti pisano uznemiravanje ili zastrašivanje.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Cijenim i poštujem kulture, mišljenja i načine života koji se razlikuju od mojih.

Razmišljam o tome kako moje ponašanje može utjecati na druge. Izbjegavam uvredljivu, agresivnu ili zastrašujuću komunikaciju. Ne upućujem sugestivne seksualne aluzije ili neželjene fizičke geste prema drugima.

Ako sam pušač, poštujem pravo nepušača na rad u okolini bez dima.

Ako se netko uvredljivo ponaša prema meni ili me na bilo koji način diskriminira ili uznemirava, imam slobodu to prijaviti svom menadžeru, poslovnom partneru za ljudske resurse ili članu tima za usklađenost.

Kao menadžer, prihvaćam različitosti i postupam prema svojim kolegama jednako i s poštovanjem. Donosim odluke koje su poštene i nepristrane. Ne toleriram nijedan oblik diskriminacije niti uznemiravanja i odmah reagiram povodom nepravilnosti na koje mi se skrene pozornost.

Što to znači za naše poslovne partnere?

Od naših poslovnih partnera se očekuje da osiguraju radnu okolinu koja postupa prema zaposlenicima pravično i s poštovanjem te da vode računa o tome da nijedan djelatnik ne trpi nikakav oblik diskriminacije ili zastrašivanja.

Evo nekoliko primjera neosjetljivog ili uvredljivog ponašanja:

  • Neprikladan ili uvredljiv humor, komentari seksualne prirode ili komentari koji vrijeđaju muškarce ili žene
  • Izražavanje rasističkih stavova
  • Ponižavanje zaposlenika ili skupine zaposlenika, npr. tako što se njihove pogreške ističu ispred drugima
  • Marginalizacija pojedinaca ili skupina, npr. tako što se neopravdano isključuju iz aktivnosti ili razgovora

Saznaj više: