Munkatársaink

Egyenlő esélyek és tiszteletteljes bánásmód a munkahelyen

Támogatjuk a sokszínűség és a befogadás kultúráját, amelyben mindenki önmaga lehet a munkahelyén kirekesztés és zaklatás nélkül.

Mit jelent ez a JTI számára?

A tiszteletlen bánásmód, a kirekesztés és a zaklatás ellentétesek a JTI értékeivel. Saját és egymás iránti felelősségünk cselekedni, ha valami nincs rendjén.

Nem viselkedünk kirekesztően és nem tűrjük a kirekesztő viselkedést a következő területeken: nem, életkor, faji, vallási és etnikai hovatartozás, fogyatékosság, szexuális beállítottság és bármely, törvény által védett jellemző.

Nem tűrjük a zaklatás és megfélemlítés semmilyen formáját, legyen az fizikai, verbális vagy írott.

Mit jelent ez számomra és a JTI munkavállalói számára?

Értékelem és tisztelem a sajátomtól eltérő kultúrákat, véleményeket és életstílusokat. Figyelek arra, hogy a viselkedésem hogyan befolyásolhat másokat. Kerülöm a sértő, agresszív vagy megfélemlítő kommunikációt. Nem teszek nem kívánt szexuális utalásokat és fizikai gesztusokat mások felé.

Ha dohányzom, tiszteletben tartom a nemdohányzók jogát, hogy dohányfüst-mentes környezetben dolgozzanak.

Ha bárki tiszteletlenül viselkedik vagy a kirekesztés vagy zaklatás bármely formáját alkalmazza velem szemben, bátran jelentem a közvetlen felettesemnek, a HR kapcsolattartómnak vagy a Compliance csapat tagjainak.

Vezetőként támogatom a sokszínűséget, egyenlő és tiszteletteljes bánásmódot biztosítok munkatársaimnak. A döntéseim igazságosak és elfogulatlanok. Nem tűröm a kirekesztés vagy zaklatás semmilyen formáját, és azonnal cselekszem, ha valaki ilyen esetet jelent nekem.

Mit jelent ez az üzleti partnereink számára?

Üzleti partnereinktől elvárjuk, hogy tiszteletteljes és igazságos munkahelyi környezetet teremtsenek, amelyben a munkavállalókat nem érheti kirekesztés és megfélemlítés.

A sértő magatartás néhány példája:

  • Nem megfelelő vagy sértő humor, szexuális jellegű és tiszteletlen megjegyzések férfiak vagy nők ellen
  • Rasszista vélemények megfogalmazása
  • Egy munkavállaló vagy a munkavállalók egy csoportjának megszégyenítése például azzal, hogy mások előtt mutatunk rá hibáikra
  • Egyének vagy csoportok kirekesztése, például bizonyos tevékenységekből vagy beszélgetésekből való kizárásukkal

Tudjon meg többet!