Oamenii noștri

Tratament în mod egal și cu respect

Îmbrățișăm diversitatea și promovăm o cultură organizațională în care fiecare angajat își poate desfășura activitatea la locul de muncă fără risc de discriminare sau hărțuire.

Ce înseamnă pentru JTI?

Conduita lipsită de respect, discriminarea și hărțuirea contravin valorilor JTI și suntem datori față de noi înșine și față de ceilalți să acționăm în cazul în care ceva nu este corect.

Nu discriminăm și nu tolerăm discriminarea pe criterii de sex, vârstă, rasă, religie, dizabilități, orientare sexuală, stare civilă, origine etnică, naționalitate sau orice alte caracteristici protejate prin lege.

Nu tolerăm nicio formă de hărțuire fizică, verbală,scrisă sau intimidare.

Ce înseamnă pentru mine ca angajat?

Prețuiesc și respect culturile, opiniile și stilurile de viață diferite de ale mele. Analizez modul în care comportamentul meu i-ar putea afecta pe ceilalți. Evit comunicarea jignitoare, agresivă sau intimidantă. Nu fac propuneri sexuale sugestive sau gesturi fizice nedorite față de alte persoane.

Dacă sunt fumător, respect dreptul nefumătorilor de a lucra într-un mediu fără fum.

Dacă o persoană afișează un comportament lipsit de respect sau orice formă de discriminare sau hărțuire față de mine, sunt încurajat să raportez managerului meu direct, departamentului Resurse Umane local sau către un membru al echipei Compliance.

În calitate de manager, îmbrățișez diversitatea și îmi tratez colegii în mod egal și cu respect. Iau decizii corecte și nepărtinitoare. Nu tolerez nicio formă de discriminare sau hărțuire și iau imediat atitudine față de preocupările care mi s-au raportat.

Ce înseamnă pentru partenerii de afaceri?

Partenerii de afaceri trebuie să ofere condiții de lucru prin care să se asigure ca angajații proprii sunt tratați corect și niciun angajat nu este supus vreunei forme de discriminare sau intimidare.

Câteva exemple de conduită insensibilă sau jignitoare:

  • Umor nepotrivit sau jignitor, comentarii de natură sexuală sau lipsite de respect față de bărbați sau femei
  • Exprimarea unor opinii rasiste
  • Umilirea unui angajat sau a unui grup de angajați, spre exemplu, prin evidențierea greșelilor în fața altor persoane
  • Marginalizarea unor persoane sau grupuri, spre exemplu, prin excluderea în mod nejustificat din activități sau conversații

Aflati mai multe