การร้องเรียนปัญหา

เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการสนับสนุนความเท่าเทียมกัน การให้ความเคารพ และความซื่อตรงทั้งในการทำงานร่วมกันเอง และการดำเนินงานกับหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เจทีไอ เราเอาจริงเอาจังกับทุกๆ การร้องเรียน และนำมาตรการที่เหมาะสมมาจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

เราควรร้องเรียนปัญหากับใคร?

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหา ท่านควรจะขอคำชี้แนะเสมอ ในมาตรฐานความประพฤติ หัวข้อ “ค้นหาเพิ่มเติม” จะช่วยนำท่านไปสู่แผนกที่จะช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้

หากท่านได้เห็นหรือได้ยินบางอย่างที่ท่านคิดว่าอาจจะผิดกฎหมาย หรือละเมิดมาตรฐานความประพฤติ นโยบาย หรือขั้นตอนการดำเนินงาน หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงของเรา ท่านควรร้องเรียนถึงเหตุดังกล่าว

ไม่ว่าท่านกำลังประสบอยู่กับปัญหาอะไร ท่านสามารถคุยกับหัวหน้างานของท่าน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านอย่างเป็นความลับได้เสมอ ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจกับการรายงานผ่านช่องทางดังกล่าว ท่านสามารถร้องเรียนได้โดยตรงอย่างอิสระ และเป็นความลับได้ในช่องทาง “เสียงของท่าน”

ถ้าท่านร้องเรียนปัญหา เราขอให้ท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ นั่นหมายถึงท่านต้องมีเหตุผล และข้อมูลที่เพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าปัญหาที่ท่านร้องเรียนอยู่เป็นเรื่องจริง แม้ว่าต่อมาจะพบว่าไม่เป็นความจริงก็ตาม ถ้าท่านร้องเรียนปัญหาโดยที่ท่านทราบว่าเป็นเรื่องเท็จ บิดเบือนความจริง หรือเพื่อประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น ท่านอาจจะได้รับโทษทางวินัย

เมื่อไหร่ที่เราควรจะร้องเรียนปัญหา?

ไม่ว่าท่านจะเลือกรายงานผ่านช่องทางใด ท่านควรกระทำให้เร็วที่สุด เนื่องจากหากท่านรอช้าไม่รีบร้องเรียนอาจจะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลเสียกับท่านหรือต่อเจทีไอ และยังอาจทำให้ปัญหาดังกล่าวถูกแก้ไขได้ยากมากขึ้น

การกระทำใดก็ตามที่เป็นการตอบโต้เอาคืนแก่ผู้ที่ร้องเรียนปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

"เสียงของท่าน"ทำงานอย่างไร?

การร้องเรียน

การร้องเรียนมีหลายช่องทางที่ท่านสามารถดำเนินการร้องเรียนผ่าน"เสียงของท่าน"ได้ ไม่ว่าท่านจะติดต่อมาทางใด เราจะเก็บรักษาความเป็นตัวตนของท่านเป็นความลับ ตลอดการดำเนินการ “เสียงของท่าน” เว้นท่านต้องการเป็นอย่างอื่น
  • เริ่มติดต่อกับผู้ประสานงาน “เสียงของท่าน”
  • ส่งผ่านช่องทาง “เสียงของท่าน” ในระบบออนไลน์
  • หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปที่ onebehavior@jti.com

การพิจารณา

ผู้ที่ท่านติดต่อไว้จะส่งเรื่องของท่านไปที่ฝ่ายวินัย ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด หากจำเป็น “คณะกรรมการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ” จะกำหนดวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม แต่หากปัญหาของท่านไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ “เสียงของท่าน” ผู้ที่ได้รับการติดต่อจากท่านจะแจ้งให้ท่านทราบและจะแนะนำว่าท่านควรติดต่อใคร

การสอบสวน

หากจำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม หัวหน้าฝ่ายสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนอย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม หัวหน้าฝ่ายสอบสวนจะแจ้งข้อมูลที่ได้รับจากการสอบสวนไปยังผู้ช่วยดำเนินการ หรือคณะกรรมการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ หากจำเป็น จะแจ้งมาตรการแก้ไขไปยังคณะบริหารส่วนท้องถิ่น

ผลการพิจารณา

ผู้ประสานงานของท่านจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลการพิจารณา ก่อนจบการปิดเรื่องหัวหน้าฝ่ายวินัยจะเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนั้นๆ อีกทีหนึ่ง

ค้นหาเพิ่มเติม

ก่อนหน้า คู่มือของท่าน