Cəmiyyətdə rolumuz

Ətraf mühitin mühafizəsi

Bizim biznes davamlı təchizat zəncirinə, o cümlədən geniş kənd təsərrüfatı komponentinə əsaslanır. Biz resursları gələcək nəsillər üçün mühafizə etmək məqsədilə fəaliyyətimizin ətraf mühitə təsirlərini minimuma endirmək öhdəliyi götürmüşük.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

Biz ətraf mühitlə bağlı vəzifələrimizi fəal şəkildə idarə etməklə bərabər, fəaliyyətimizi davamlı təkmilləşdirməyi və şəffaf şəkildə açıqlamağı öz öhdəmizə götürürük.

Bizim işgüzar fəaliyyətimiz və təchizat zəncirimiz iqlim dəyişikliyi, təbii resursların tükənməsi, su çatışmazlığı və həyati əhəmiyyəti olan ekosistem xidmətlərinin korlanması təhlükəsinə məruz qalır.

Biz azaltma proqramlarımız və bərpa olunan enerjiyə kapital qoyuluşu vasitəsilə enerji istehlakını və karbon qazı emissiyalarını azaltmaq əzmindəyik. Biz fəaliyyətimizdə su istehlakının azaldılmasına və tullantıların minimuma endirilməsinə də xüsusi diqqət yetiririk. Bu, təlim, maarifləndirmə və azaltma proqramlarına kapital qoyuluşunu nəzərdə tutur.

Biz təchizat zəncirimizdə ekoloji riskləri qiymətləndirir, satınalma proseslərimiz vasitəsilə, habelə təchizatçılar, tütün yarpağını becərənlər və digər maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq etməklə, bu risklərin minimuma endirilməsi üzrə kompleks yanaşma tətbiq edirik.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Mən işlədiyim zamanı istifadə edilən enerji, su və materiallara təsirimi azaltmağa çalışıram. Mən biznes qərarları verərkən ətraf mühiti nəzərə alıram. Mən qərarımın ekoloji nəticələrindən əmin olmadıqda, bu barədə yerli ƏMSƏT nümayəndəsinə müraciət edirəm.

Bir menecer kimi mənim vəzifəm öz komandamda ekoloji məsuliyyət prinsipinə əsaslanan davranış təşviq etmək və müvafiq ekoloji prosedurlara əməl olunmasına təminat verməkdir. Mən ekoloji fəaliyyətimizin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş proqramlarda fəal iştirak edirəm.

Bu, bizim biznes tərəfdaşlarımız üçün nə deməkdir?

Biznes tərəfdaşlarımızdan ekoloji riskləri effektiv şəkildə azaltmaq və onların ekoloji nəticələrini yüngülləşdirmək üçün adekvat idarəetmə vasitələrinə malik olmağı gözləyirik. Biz təchizat zəncirimizdə ekoloji problemləri müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq üçün biznes tərəfdaşları bizimlə işləməyə həvəsləndiririk.

Mən öz töhfəmi necə artıra bilərəm?

  • Resursların, materialların və tullantıların potensial azaldılması imkanlarını müəyyənləşdirib təklif etmək.
  • Enerjidən və sudan məsuliyyətlə istifadə etmək və lazım olmadıqda onlardan istifadəni dayandırmaq.
  • Yerli ətraf mühitin mühafizəsi proqramlarında iştirak etmək.
  • JTI şirkətinin ətraf mühitin davamlılığı sahəsində həyata keçirdiyi layihələri Şirkətin illik Davamlılıq Mükafatı nominasiyasına təqdim etmək.

Daha çox öyrən