Нашата роля в обществото

Осигуряване лоялна конкуренция

Ние сме поели ангажимент за лоялна конкуренция на всички пазари и в пълно съответствие със законите в областта на конкуренцията.

Какво означава това за JTI?

Всяко поведение, целящо или водещо до изкривяване на лоялната конкуренция, е анти-конкурентно.

Незачитането на правата на лоялната конкуренция, дори ако е непреднамерено, може да доведе до сурови наказания за JTI и неговите служители.

Ние провеждаме всички дейности и стратегически решения независимо от нашите конкуренти. Уважаваме това, че нашите клиенти трябва да бъдат свободни да взимат свои собствени бизнес решения относно техните клиенти и как те се конкурират на пазара.

Какво означава това за мен като служител?

Длъжен съм да познавам правилата за лоялна конкуренция и да съм уведомен за границите, които поставят те.

Във всички дейности, определям търговската стратегия и действия на JTI независимо от конкурентите. Взимам само решения в интерес на JTI, и без консултиране, съгласуване или споразумение с конкуренти, както и без обмен на чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация.

Гарантирам, че клиентите остават свободни да взимат техни собствени бизнес решения за това как да търгуват със своите клиенти и как се държат и конкурират на пазара.

Поемам и предавам чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация с грижа и гарантирам, че сигурността й е защитена и поддържана.

Консултирам се с член на Правния екип незабавно, ако заподозра какъвто и да е случай на анти-конкурентна дейност в моята бизнес област, или ако имам каквито и да е въпроси относно законодателството в областта на конкуренцията и как са свързани те с работата ми.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Бизнес партньори, включително консултанти и доставчици на данни, са длъжни да се запознаят с приложимото конкурентно право и поддържането на поверителността на чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация.

Запомнете:

  • Полагайте същата грижа за личните разговори, имейли и текстови съобщения каквато за писмо или меморандум.
  • Отнасяйте се към събранията на търговски асоциации по същия начин както към среща с конкурент
  • Водете точни записи за това, което се е обсъждало по време на срещите с конкуренти, търговски асоциации или браншови органи.

Научете повече